Kloof burger-biotechnologie biedt ChristenUnie kans (Annette van Kalkeren)

woensdag 22 november 2000 00:00

Opinieartikel verschenen in het Nederlands Dagblad

Biotechnologie raakt ons allemaal, maar de begrippen waarmee de discussie daarover wordt gevoerd, roept bij de burgers vervreemding en ontwijkgedrag op. Heldere voorlichting is gewenst, meent drs. Annette van Kalkeren, medisch bioloog en voorzitter van PerspectieF, de organiatie van ChristenUnie-jongeren.
door drs. Annette van Kalkeren

Biotechnologie raakt ons allemaal, maar de begrippen waarmee de discussie daarover wordt gevoerd, roept bij de burgers vervreemding en ontwijkgedrag op. Heldere voorlichting is gewenst, meent door drs. Annette van Kalkeren, medisch bioloog en voorzitter van PerspectieF, de organisatie van ChristenUnie-jongeren. Afgelopen zaterdag hield de ChristenUnie haar halfjaarlijkse Uniecongres. Het thema was 'politiek en ethiek'. Een van de onderdelen daarin was een discussie over biotechnologie. Als een van de medewerkers in het zaaldebat kreeg ik de vraag voorgelegd om het publiek in drie zinnen uit te leggen hoe kloneren in zijn werk gaat. Een onmogelijker vraag had men een bioloog niet kunnen voorleggen. Mission impossible. Maar het inspireerde wel tot het schrijven van deze bijdrage. Want het raakt nauw aan wat een van mijn grootste problemen is met de huidige manier van omgaan met biotechnologische vraagstukken in de maatschappij. Hoe weinig burgers kunnen enigszins uit de voeten met het begrippenkader rondom de bio(techno)logie!? Roept het niet veel eerder een gevoel van vervreemding en daarmee ook ontwijkgedrag op?

Eind september werd de lang verwachte Nota Biotechnologie vrijwel geruisloos door het kabinet in de Kamer gedropt. Geen persconferentie, geen commentaar van een stuk of vijf ministers die er allemaal wel iets over hadden kunnen zeggen. Immers, de huidige ontwikkelingen in de biotechnologie roepen tal van reacties op in allerlei sectoren van de samenleving. Ik noem hier alleen de biotech-bedrijven, de agrarische sector, de gezondheidszorg en de verzekeringswereld. Een illustratie van de veelgehoorde kreet dat de biologie het vak van de 21ste eeuw is. Voorwaar iets waarover iedere Nederlander zou moeten kunnen meepraten. En bij een thema dat de integriteit van mens en dier raakt, is daar denk ik ook een grote behoefte aan. Dan laten we liever niet - met alle respect - een paar 'vakidioten' voor ons denken.


Te weinig kennis
Minister Borst zei een publiek debat te willen. Maar dan stuiten we dus op een groot probleem: de kennis van de burger schiet daarvoor ernstig tekort en het abstractieniveau is te hoog. Tijdens het Uniecongres hebben we dat ook weer kunnen constateren. De oplossing ligt in een goede voorlichting. En dan bedoel ik niet die waardeloze posters van biotech-bedrijf Novartis (lees persiflages door Greenpeace) op de NS-stations: ,,Uw cornflakes zijn zo lekker knapperig omdat wij genen van schorpioenen in de maïs doen.'' Of de 'repliek' van Greenpeace daarop: ,,U proeft er niets van''.De ChristenUnie zou hierin een rol kunnen spelen. Door in Den Haag aan te dringen op goede voorlichting van burgers. Maar ook door haar achterban de vereiste kennis bij te brengen die de grijpbaarheid en beoordeling van biotechnologische vraagstukken ten goede komt. Het boek Toetsen en begrenzen dat de ChristenUnie heeft uitgegeven, heeft reeds politieke vruchten afgeworpen, maar er is voor de niet-ingewijde geen doorkomen aan. Ik denk daarom concreet aan een goede voorlichtingsfolder waarin ook de technische kant van het verhaal inzichtelijker wordt en de bijbehorende begrippen op hun plek vallen. Of een illustratief overzichtsartikel in het partijblad HandSchrift. En een half uurtje college op een Uniecongres, waarbij de multimedia-techniek waarmee we bij de ChristenUnie inmiddels vertrouwd zijn, een prachtig hulpmiddel is. Dat biedt een vertrekpunt voor zinnige discussies over de wenselijkheid van denkbare toepassingen van biotechnologische hoogstandjes en ethische bezinning op dit onderwerp. Maar ook over de koers die de ChristenUnie in deze moet varen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.De ChristenUnie wil dichtbij de burger staan. Tijdens de paneldiscussies over de koers van de partij, in juni van dit jaar, is het meermalen gezegd: de maatschappelijke inbedding van de ChristenUnie is levensbelangrijk. De kloof met de achterban en met de burger in het algemeen moet worden overbrugd. Ziehier een pracht van een kans om dat waar te maken!

Annette van Kalkeren is voorzitter van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

« Terug

Reacties op 'Kloof burger-biotechnologie biedt ChristenUnie kans (Annette van Kalkeren)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.