Israël congres

Israël congres: Recht doen aan Israël en de Palestijnse gebieden

Eind 2017 kondigden de Verenigde Staten aan hun ambassade te verplaatsen naar West-Jeruzalem. Deze symbolische daad leidde tot een discussie volgens de bekende breuklijnen. Het kon op steun rekenen van de ChristenUnie, waar Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad in het verkiezingsprogramma staat. Tegelijkertijd draagt de partij het begrip rechtvaardige vrede hoog in het vaandel. Binnen het standpunt van de CU bestaat er een spanningsveld tussen de verbondenheid met het volk Israël en de plicht te voldoen aan de internationale rechtsorde.

Maar hoe staat het met de CU-achterban? Staan de verschillende groepen binnen de partij achter het politieke standpunt of is er sprake van een grotere diversiteit? Het doel is om verschillende groepen aan het woord te laten over hoe zij denken recht te doen aan Israëli’s en Palestijnen. Daarnaast zal de Tweede Kamer-fractie aangeven hoe zij haar standpunt bepaald in relatie tot de diversiteit van haar leden en de partijen in het conflict.

Op vrijdagmiddag 20 april gaan we in gesprek. Tijdens dit bijzondere themacongres denken we na hoe we Recht kunnen doen aan zowel Israël als de Palestijnse gebieden. PerspectieFers, ChristenUnie-leden en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te denken. Joël Voordewind (Tweede Kamer) en Wouter Beekers (Wetenschappelijk Instituut) zullen met elkaar nadenken over wat  het thema betekent voor de ChristenUnie. Verdere sprekers zijn Anna Krijger (journalist), Jarin van der Zande (PerspectieF), Nabil Sahhar (Palestijnse christen), Dr. Matthijs de Blois en Prof. Dr. Bernhard Reitsma. 

Meld je aan en doe mee op 20 april. Van harte welkom!

Praktische informatie

Locatie:                       Kandelaarkerk, Heiligenbergweg 64, 3816 AL, Amersfoort

Tijd:                             14:00 – 16:50 uur, inloop vanaf 13:30

Het publiek kan tijdens een vragenronde participeren door middel van ICT, dus breng je smartphone mee.