Werkgroep Israël en Palestina

Hoe voelen wij ons verbonden met Israël of de Joodse gemeenschap daar en wereldwijd? Wat vinden wij van nederzettingen? Hoe ziet het verzoenings- en vredesproces er uit? Welke rol spelen daarin landen vanuit buiten het Midden-Oosten en hoe zien we daar een Nederlandse of Europese rol in?  

Als lid van de werkgroep Israël en Palestina ga je je meer verdiepen in een boeiend debat dat tevens een heet hangijzer is in de nationale en internationale politiek. Bovendien is de kwestie een belangrijk en veelvuldig betwist punt voor de ChristenUnie en PerspectieF. 

Op het vorige partijcongres heeft het bestuur van de ChristenUnie, na een reeks amendementen van PerspectieF en andere leden, aangegeven opnieuw na te gaan denken over de EU en Israël/Palestina. Met deze nieuwe werkgroep willen wij een impuls geven aan dit debat, vanuit het jongerenperspectief.  

Als werkgroep gaan wij debatteren, discussiëren, denken en schrijven met elkaar en met de brede achterban van PerspectieF. Denk daarbij aan (online) sessies met PerspectieF-leden, een opiniestuk ter publicatie in de landelijke mediagesprekken met de ChristenUnie of moties en amendementen met het oog op de partijcongressen en een volgend verkiezingsprogramma. 

Wat zoekt de werkgroep in een lid?  

  • De wil en tijd om een bijdrage te leveren  

  • Enige kennis van of affiniteit met de kwestie Israël-Palestina en de breedte van het internationale politieke debat 

  • Enthousiasme voor christelijk-sociale politiek 

  • Bereid om gemiddeld 1 keer per maand (digitaal) te vergaderen en regelmatig 1-3 uur in een week beschikbaar te zijn voor werkgroepbezigheden 

Wat bieden wij: 

  • Een politiek netwerk 

  • De gelegenheid om met anderen te discussiëren en denken over een aangelegen politiek thema 

  • Een kans om actief bij te dragen aan het interne debat binnen de ChristenUnie 

  • De mogelijkheid om PerspectieF activiteiten hierover te organiseren 

Voldoe jij aan deze kenmerken en wil je graag lid worden van de werkgroep Israël en Palestina? Aarzel dan niet: 

Stuur dan uiterlijk 1 mei een korte motivatiebrief (max 1 A4) naar de voorzitter van de werkgroep, Daniël van Holten, viadanielvanholten@yahoo.com. Te zijner tijd zal de voorzitter van de werkgroep contact met je opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je die mailen naar bovenstaand e-mailadres, of stuur een appje naar 06-24470921.   

NB. De vorming van deze nieuwe werkgroep is onderdeel van de herstructurering van het Internationaal Secretariaat van PerspectieF.