PerspectieF heeft ruim 1700 leden. Het Algemeen Bestuur legt elk half jaar verantwoording af aan die leden op de Algemene Ledenvergadering. De verschillende onderdelen zorgen voor actie bij PerspectieF. Van discussie tot concrete actie, onze actieve leden zetten zich met hart en ziel in voor christelijk sociale politiek, ook voor jongeren.

Organogram