Focusdag

Zoals gebruikelijk zullen we in juni het politieke jaar afsluiten met de Focusdag. Op 22 juni hopen we elkaar te ontmoeten in Amsterdam. Naast de gebruikelijke Prayer Breakfast en de Algemene Ledenvergadering, zal er ook ruimte zijn voor ontmoeting, gezelligheid en verdieping. Kortom, het beloofd een mooie dag te worden. 

Locatie: Westerwijk Amsterdam, Admiraal de Ruijterweg 150, 1056 GV 

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud):

  • 09.00 Prayer-Breakfast
  • 09.45 ALV
  • 13.00 Lunch
  • 14.00 Speerpunten
  • 16.00 Spreker(s)
  • 17.00 Borrel

Aan de rechterkant kan je, je opgeven voor de Focusdag. Let op: je gaat automatisch akkoord dat er foto's gemaakt worden ten tijde van het evenement. Wil je liever niet op de foto? Dan kan je dit aangeven. 

Tevens vind je op deze pagina ook allerlei documenten voor de Focusdag. Je kan hier het jaarverslag vinden, de rapportage van de selectiecommissie, de agenda en worden de toekomstige bestuursleden voorgesteld. 

Als lid heb je natuurlijk het recht om moties en/of amendementen in te dienen op de ALV. Dit kan door de moties en/of amendementen te verzenden naar secretaris@perspectief.nu. Doe je dit voor 13 juni? Dan zal er een officiële reactie van het bestuur gepubliceerd worden. 

Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je wel stemmen? Laat dan iemand machtigen. Je kan je machtiging tot 21 juni 23.59 mailen naar secretaris@perspectief.nu. Stuur je de machtiging later dan dit moment door, dan staat het niet vast of deze verwerkt kan worden.