Werkgroep Sociaal Domein

‘Aandacht voor wat echt telt’, dat is de slogan waarmee de ChristenUnie de campagne ingaat. Wat PerspectieF betreft is datgene wat echt telt, het omzien naar elkaar. Er is een enorme zorgvraag in ons land, die enkel opgevangen kan worden als de gehele samenleving haar schouders eronder zet. Samen moet we eenzaamheid bestrijden, mentaal welzijn bevorderen, hulp bieden aan mensen met schulden, de kwetsbaren in de samenleving zicht bieden op een stabiele toekomst, en nog zoveel meer. Het werk binnen het sociale domein vormt het hart van de christelijk-sociale politiek die PerspectieF uit wil dragen. En de werkgroep Sociaal Domein is het orgaan binnen PerspectieF dat zich daar in het bijzonder voor inzet.

De werkgroep Sociaal Domein ontwerpt brede visies en manifesten voor de lange termijn op de onderwerpen sociale zaken, zorg, kwetsbare groepen, onderwijs en emancipatie. Daarnaast organiseert zij activiteiten om debat aan te jagen, of om de veranderingen voor de toekomst die PerspectieF nastreeft uit te dragen. Ook is de werkgroep de expertbron binnen PerspectieF op haar thema’s. Zij adviseert het bestuur inhoudelijk binnen dit domein.

Weet jij veel van een van bovenstaande onderwerpen of draag je het sociaal domein een warm hart toe? Heb jij grote plannen? Dan is de werkgroep naar jou op zoek.

Wat vragen we van je?

  • Affiniteit met het sociaal domein of een van haar onderwerpen
  • Creatieve mindset
  • Initiatief
  • Interesse in politiek
  • Tijdsbesteding: 1 tot 3 uur per week

Wat bieden wij je?

  • Een groot (politiek) netwerk
  • De kans om impact te hebben op de politiek
  • Ondersteuning bij het organiseren van grote acties
  • Reiskostenvergoeding

Heb jij interesse om onderdeel te worden van deze werkgroep? Mail dan je motivatie en cv naar Tim Kuijsten, bestuurslid Politiek (politiek@perspectief.nu). Geef in je motivatie ook aan op welk gebied jij je zou willen verdiepen (denk aan: mentale zorg, schuldhulp, ouderenwelzijn etc.).