Werkgroep Sociaal Domein

Werkgroepen vormen de bron van expertise binnen PerspectieF. Werkgroepen specialiseren zich in een bepaald beleidsdomein, en werken op hun onderwerpen aan initiatieven, opinies en acties om namens PerspectieF de samenleving weer ietsje beter te maken. Zo stellen zij bijvoorbeeld een manifest op, verzamelen politieke jongerenorganisatie voor een brede coalitie, of proberen de CU te overtuigen een van de PerspectieF-plannen over te nemen. Ook vormen de werkgroepen de inhoudelijke steun en toeverlaat van het PerspectieF-bestuur. Zij adviseren het bestuur inhoudelijk en helpen mee bij de voorbereiding van de debatten.

‘Aandacht voor wat echt telt’, dat was de slogan waarmee de ChristenUnie de voorbije campagne afwerkte. Iets dat echt telt is het omzien naar elkaar, juist op de kwetsbare momenten. Er is een enorme zorgvraag in ons land, die enkel opgevangen kan worden als de gehele samenleving haar schouders eronder zet. Samen moeten we eenzaamheid bestrijden, mentaal welzijn bevorderen, hulp bieden aan mensen met schulden en zorgen dat er voor mensen die extra aandacht behoeven een plek is op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moet er weer meer tijd en ruimte komen voor vrijwilligerswerk en moeten gemeenschappen zelf de moglijkheden krijgen om zelf meer verantwoordelijk te nemen voor elkaar. Het werk binnen het sociale domein vormt het hart van de christelijk-sociale politiek die PerspectieF uit wil dragen. En de werkgroep Sociaal Domein is het orgaan binnen PerspectieF dat zich daar in het bijzonder voor inzet. Zo houden zij zich bijvoorbeeld bezig met het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of met een initiatief om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden.

Binnen de portefeuille van de werkgroep Sociaal Domein vallen onder andere de volgende onderwerpen:
welzijn, bijstand, jeugdzorg, mensen met functiebeperking, verslavingszorg, mantelzorg, armoedebeleid, vrijwilligerswerk, maatschappelijke participatie, schuldhulp

Weet jij veel van een van bovenstaande onderwerpen en draag je het sociaal domein een warm hart toe? Dan is de werkgroep naar jou op zoek.

Wat vragen we van je?

  • Affiniteit met het sociaal domein of een van de onderwerpen daarbinnen
  • Initiatief en de wil om nieuwe plannen te bedenken en actie te ondernemen
  • Interesse in politiek
  • Het vermogen goed samen te werken
  • Tijdsbesteding: 1 tot 3 uur per week

Wat bieden wij je?

  • Een groot (politiek) netwerk
  • De kans om impact te hebben op de politiek
  • Ondersteuning bij het organiseren van acties en het ontwerpen van plannen
  • Reiskostenvergoeding

Heb jij interesse om onderdeel te worden van deze werkgroep? Mail dan je motivatie en CV naar Tim Kuijsten, bestuurslid Politiek (politiek@perspectief.nu).