Werkgroep Democratie & Bestuur

Werkgroepen vormen de bron van expertise binnen PerspectieF. Werkgroepen specialiseren zich in een bepaald beleidsdomein, en werken op hun onderwerpen aan initiatieven, opinies en acties om namens PerspectieF de samenleving weer ietsje beter te maken. Zo stellen zij bijvoorbeeld een manifest op, verzamelen politieke jongerenorganisatie voor een brede coalitie, of proberen de CU te overtuigen een van de PerspectieF-plannen over te nemen. Ook vormen de werkgroepen de inhoudelijke steun en toeverlaat van het PerspectieF-bestuur. Zij adviseren het bestuur inhoudelijk en helpen mee bij de voorbereiding van de debatten.

Zo ook de werkgroep Democratie & Bestuur. Na de voorbije landelijke verkiezingen vlogen er vele analyses in het rond over de versplintering van onze democratie. Al langer wordt er geklaagd over de afstand tussen politiek en burger. De menselijke maat en uitvoeringscapaciteit bij de overheid schieten tekort, en gemeenten hebben te veel opdrachten maar te weinig middelen. En dan valt er op meer filosofisch niveau nog te bediscussiëren welke ruimte de democratie eigenlijk moet geven aan haar burgers. Voor het doordenken en bespreken van deze onderwerpen bestaat de Werkgroep Democratie & Bestuur. Concrete vraagstukken waar zij zich bijvoorbeeld op werpen zijn: Moeten de salarissen in de publieke sector niet veel sterker staan tegenover de vrije markt? Moeten er meer Tweede-Kamerleden komen, of moet de ondersteuning voor Kamerleden worden uitgebreid? Hoe kan de jongerenparticipatie in onze democratie worden verbeterd?

Binnen de portefeuille van de werkgroep Democratie & Bestuur vallen onder andere de volgende onderwerpen:
Democratisch stelsel en vernieuwing, rol van de overheid, bestuur en ambtelijke organisatie, arbeidsomstandigheden in publieke sector, politiek en christelijk geloof, bescherming democratie

Heb jij een stevige mening over het functioneren van onze democratie, de overheid of het ambtelijke apparaat? Dan is deze werkgroep de plek voor jou.

Wat vragen we van je?

  • Affiniteit met de onderwerpen democratie en bestuur
  • Initiatief en de wil om nieuwe plannen te bedenken en actie te ondernemen
  • Interesse in politiek
  • Het vermogen goed samen te werken
  • Tijdsbesteding: 1 tot 3 uur per week

Wat bieden wij je?

  • Een groot (politiek) netwerk
  • De kans om impact te hebben op de politiek
  • Ondersteuning bij het organiseren van acties en het ontwerpen van plannen
  • Reiskostenvergoeding

Heb jij interesse om onderdeel te worden van deze werkgroep? Mail dan je motivatie en CV naar Evelijn Zandberg, bestuurslid Politiek (politiek@perspectief.nu).