Werkgroepen

Werkgroepen vormen de bron van expertise binnen PerspectieF. Werkgroepen specialiseren zich in een bepaald beleidsdomein, en werken op hun onderwerpen aan plannen, initiatieven en acties om namens PerspectieF de samenleving weer ietsje beter te maken. Zo stellen zij bijvoorbeeld een manifest op, verzamelen politieke jongerenorganisatie voor een brede coalitie, of proberen de CU te overtuigen om de PerspectieF-ideeën over te nemen. Ook vormen de werkgroepen de inhoudelijke steun en toeverlaat van het PerspectieF-bestuur. Zij adviseren het bestuur inhoudelijk en helpen mee bij de voorbereiding van de debatten.

Vaak kunnen werkgroepen extra denkkracht gebruiken. De vacatures die expliciet open staan worden nog apart op deze pagina geplaatst, maar er is altijd de mogelijkheid om te informeren of er nog plek is bij een van de andere werkgroepen om aan te sluiten. Mail in dat geval bestuurslid Politiek Tim Kuijsten via politiek@perspectief.nu (werkgroep 1 t/m 9) of bestuurslid Internationaal Wouter Jan de Graaf via internationaal@perspectief.nu (werkgroep 10 t/m 13). Ook bij vragen over hoe een werkgroep functioneert en welke onderwerpen het behandelt, kun je naar hen mailen. We beschikken over de volgende werkgroepen:

(1) Duurzaamheid
(2) Democratie & Bestuur
(3) Sociaal Domein
(4) Economie & Financiën
(5) Onderwijs
(6) Zorg
(7) Justitie & Veiligheid
(8) Infrastructuur, Ruimte & Mobiliteit
(9) Samenleving & Diversiteit
(10) Buitenlandse Zaken
(11) Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
(12) Israël-Palestina
(13) Migratie