PerspeX

Columns PerspeX

Crisis in de kledingindustrie

havana-2269059_1920.jpgzaterdag 21 november 2020 11:58 De coronacrisis zorgt voor veel ellende. Niet alleen in Nederland, maar vooral ook wereldwijd. De wereldeconomie krijgt een flinke klap en de werkloosheid stijgt. Landen die extra hard worden geraakt, zijn de ontwikkelingslanden. lees verder

Bij God is iedereen welkom. Op school ook?

Basisschool.jpgvrijdag 13 november 2020 17:13 Heel Nederland is gevallen over een uitspraak van minister Arie Slob. Of eigenlijk over, de botsende grondrechten die hij probeerde uit te leggen. Want geeft de huidige grondwet ruim baan aan discriminatie? Meestal meng ik mij niet in dergelijke discussies, omdat die snel kunnen ontaarden in een apendebat waarbij met groot chagrijn verwijten naar de overzijde worden gesmeten, en de discussie daarmee bij voorbaat verloren is. Dit keer doe ik wel mee. Een hele partij (ChristenUnie) wordt weggezet als homofoob vanwege de uitlatingen van minister Slob. Men weet vaak het onderscheid tussen protestanten, gereformeerden, katholieken en homofoben niet goed te maken. Namens PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie, wens ik mij over dat alles uit te spreken. Ik zal homofobie veroordelen en de partij verdedigen. Dat zijn persoonlijke meningen en ik ben mij ervan bewust dat ik hiermee een deel van PerspectieF en ChristenUnie niet vertegenwoordig. lees verder

Ontstane situatie lerarenbeurs schreeuwt om een schuldige

piggy-3625494_1920.pngmaandag 09 november 2020 19:58 Verontwaardigd werd er gereageerd vanuit de Tweede Kamer toen duidelijk werd dat bijna driekwart van de aanvragen voor de lerarenbeurs afgewezen zijn dit jaar. Coalitiepartij D66 besloot dan ook een motie in te dienen om de teleurgestelde studenten alsnog tegemoet te komen. Groenlinks, SP en PvdA scharen zich achter de motie, waarmee een meerderheid in de kamer in zicht is. De vraag rijst echter: is de ontstane verontwaardiging terecht of zijn de genoemde partijen zelf eveneens verantwoordelijk voor de huidige stand van zaken? lees verder

Wat is christelijke politiek? Waarom Lydia en Jeroen het Fellowsprogramma volgen

Lydia en Jeroen.jpgwoensdag 21 oktober 2020 21:56 Wat is christelijke politiek? Dat is de hamvraag van het Fellowsprogramma van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. PerspeX-hoofdredacteur Antrude Oudman sprak met Lydia Reinders en Jeroen Troost die nu het programma volgen. Lydia Reinders (24) studeerde politicologie en rondt de master Nederlandse Politiek af. Jeroen Troost (24) studeerde Geschiedenis en Internationale betrekkingen en is momenteel voorlichter bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Wat is het Fellows in een notendop? Jeroen: ‘Verdiepend, verrijkend, samen met anderen verkennen wat christelijke politiek betekent.’ Lydia grijnzend: ‘Dat kwam er heel soepel uit! Ik snap dat je voorlichter voor de Tweede Kamerfractie bent.’ lees verder

Laat het om de inhoud gaan

Pixabay inhoudmaandag 05 oktober 2020 19:44 Toen ik deze week flarden van het eerste Amerikaanse verkiezingsdebat zag, stond ik toch wel even met mijn oren te klapperen. Naast dat het inhoudelijk vrij vlak was wat er ten tonele gebracht werd, volgde de ene persoonlijke aanval op de andere. Vooral Trump liet zich in het debat niet onbetuigd; hij strooide met interrupties, vaak niet inhoudelijk. Maar ook de over het algemeen toch kalme Biden liet zich van een minder goede kant zien. lees verder