Waardenvolle economie

De projectgroep ‘Waardenvolle Economie’ is inmiddels bijna een half jaar onderweg met het thema ‘Impact Economy’. Met een actieve groep van maar liefst 8 personen zit er in de groep een hoop potentie. Eén van de projecten waar de groep hard mee aan de slag is, is ‘De Clausule’. Voor dit project heeft de groep de afgelopen maanden een aantal werkbezoeken afgelegd en de media gezocht. Dat leidt vooralsnog tot een schatkist vol met kennis, waar PerspectieF alleen maar vrolijk van kan worden.

De Clausule

De term ‘De Clausule’ is afgeleid van het idee dat een contract bestaat uit clausules. Eén van deze clausules kan in een arbeidscontract bijvoorbeeld gaan over verlof. PerspectieF gaat voor een nieuwe clausule die nog maar weinig gebruikt wordt: verlof voor maatschappelijk werk. In de drieslag sociaal ondernemerschap, startups en unpaid economy (vrijwilligerswerk), slaat dit project op de laatste pilaar. Met ‘De Clausule’ heeft PerspectieF voor ogen om werkgevers te stimuleren hun werknemers vrijaf te geven voor maatschappelijk werk.

Zorgtaken schieten er in onze 24-uurseconomie gauw bij in. Dat valt allemaal al niet mee voor de zorgbehoevende en zorgverlener, maar tel daar ons Participatiesamenlevingsprincipe bij op en je hebt alle ingrediënten voor een slechte stoofschotel. De Participatiesamenleving gaat uit van een goed principe waarbij iedereen eerst goed om zich heen kijkt en uit naastenliefde voor een ander zorgt, alvorens de overheid in te schakelen. Daar staat PerspectieF achter, maar de realiteit is weerbarstig. Omdat niet iedereen een netwerk heeft om zorgtaken op te vangen, vallen er al snel gaten en dat is wat PerspectieF betreft onacceptabel.
Maar niet alleen de zorg kent zo zijn flaws. Vrijwilligers zetten zich ook steeds vaker in om die ene werkloze jongere aan een netwerk of zelfs een baan te helpen. Simpelweg door het samen spenderen van een middagje training en oefenen, kruipen vaak depressieve, werkloze jongeren al snel uit een dal. Of wat te denken van de zzp’er in zwaar weer? Beeld je eens in dat een werkgever van een consultancybedrijf een middag lang met zijn werknemers zijn expertise inzet om deze zzp’er vooruit te helpen. Zoiets willen we niet alleen koesteren, maar ook stimuleren. Daarom ‘De Clausule’.

PerspectieF wil dat werkgevers in hun cao-plannen ruimte maken binnen de zogenaamde ‘loonruimte’ om verlof te regelen voor werknemers. Deze kunnen dan – idealiter – minstens 12 uur per jaar aan de slag om maatschappelijk werk te doen voor hulpbehoevenden. Inmiddels hebben bedrijven als Aegon en ABN Amro zich hier al bij aangesloten. Ook is er een promotiefilm en zijn we als groep bij FunX op de radio te horen geweest. Een mooie oogst, maar het echte werven van bedrijven die zich achter ons plan scharen is nog volop bezig. Recente bezoeken aan CNV Jong en MKB Nederland hielpen ons hierbij.

Op bezoek bij CNV Jong
Loes

Er zijn al meerdere overleggen geweest met het bestuur van CNV Jong. Zij zouden graag zien dat we duidelijkere keuzes maken, wat betreft de doelstellingen van ‘De Clausule’, alvorens zij met ons in zee gaan om de beweging die we met ‘De Clausule’ eigenlijk in gang willen zetten actief te steunen. Als we ons meer focussen op puur en alleen vrijwilligerswerk, zijn zij er geen voorstander van om bedrijven te verplichten deze uren in een cao op te nemen. Wat wel een idee is, om bedrijven een soort menu aan te bieden hoe zij als bedrijf hun werknemers meer vrijwilligerswerk kunnen laten doen. Hierin is de samenwerking die we al hebben met stichting Present bijvoorbeeld heel handig.

Als we ons meer willen focussen op het stimuleren van het streven van bedrijven naar maatschappelijke winst, ligt er voor komend seizoen al een mooie actie op de plank! Het idee is om samen met CNV Jong de aandacht van grote en invloedrijke bedrijven te vragen om hier meer mee te doen. Het idee is om met een groot euroteken-bord voor de ingang van zo’n bedrijf te gaan staan, met op kleine bordjes de namen van invloedrijke bedrijven die ‘De Clausule’ (in minder verplichtende vorm dan) onderschrijven. Op die manier hopen we media aandacht te krijgen en dat nader te bepalen bedrijf dan aan ons te koppelen. Stay tuned voor deze actie!

Ontmoeting met Michaël van Straalen van MKB NL
Willem & Anil

Op 1 juni hadden Willem de Graaf en Anil Kumar een afspraak met de voorzitter van MKB Nederland, Michaël van Straalen. De interesse vanuit MKB Nederland voor ons initiatief bleek groot te zijn. Zo zou ons initiatief ‘van toegevoegde waarde’ zijn en ‘een stempel drukken op maatschappelijk verantwoord ondernemen’. We hadden een inhoudelijke discussie over wat wij als projectgroep proberen te bereiken. Dat leverde een interessante reeks aan commentaar op van de zijde van dhr. Van Straalen. Willem en Anil vertelden over het belang van vrijwilligerswerk en de rol die werkgevers hierin kunnen spelen. Van Straalen antwoordde hierop dat dit een zeer relevant thema is. Wel plaatste hij een aantal kanttekeningen, zoals dat het bijvoorbeeld lastig is om dit idee op een totale bedrijfstak-cao toe te passen. Veel mkb’ers behoren tot zo’n bedrijfstak. Een aantal grote bedrijven, de zgn. ‘corporates’ (Aegon, ABN Amro, enz.), zouden een beter aanspreekpunt zijn. Zij ontwikkelen immers hun eigen cao en het opnemen van een clausule voor verlof voor maatschappelijk vrijwilligerswerk zou dan ook daar beter tot zijn recht komen. Bovendien kunnen bedrijven al Aegon dit idee voor zichzelf gebruiken als labeling in hun MVO-beleid. Als we er toch bij het MKB op aan wilden dringen om mee te doen met De Clausule, luidde het advies om deze bedrijven te overtuigen via de ondernemingsraden. De personen die hierin zitting hebben, kennen een grote invloedsfeer. Via hen valt er prima te onderhandelen over het idee.

TijdVoorActie
Jasper

De stichting TijdVoorActie heeft zich inmiddels ook bij ‘De Clausule’ aangesloten. Directeur Eelke Dekens: ‘’Als projectgroep zijn wij erg blij dat TijdVoorActie zich aansluit bij ‘De Clausule’. TijdVoorActie is een organisatie die de doelstelling van ‘De Clausule’ mogelijk maakt in de praktijk. TijdVoorActie ondersteunt lokale pioniers om vrijwilligersnetwerken op te zetten voor jongeren in hun eigen stad. Jongeren, tussen de 15 en 30 jaar, willen best vrijwilligerswerk doen. Echter vinden bestaande organisaties het lastig om hen te vinden. TijdVoorActie heeft als doelstelling dit mogelijk te maken. ‘De Clausule’ van Perspectief is een mooi initiatief die het doen van vrijwilligerswerk mogelijk maakt door ruimte te maken onder werktijd voor het doen van vrijwilligerswerk. Iets wat lastig is in een vaak drukke agenda.”

Vrijwilligerswerk

Wij geloven dat wat mensen zeggen, gelijk moet staan aan wat mensen doen. Daarom willen wij niet alleen zeggen vrijwilligerswerk belangrijk te vinden, maar er ook naar handelen. Dat doen we door 'De Clausule' te promoten bij bedrijven, maar natuurlijk ook door het zelf als werkgroep te doen! Daarom gaan wij deze zomer zelf de handen uit de mouwen steken en in samenwerking met Stichting Present een vrijwilligersproject doen. Welk project we precies gaan doen staat nog niet vast, maar Present biedt veel leuke en nuttige projecten aan, dus hierover geen zorgen. De foto's van onze vrijwilligersactie volgen snel!