Reis

Aanmeldlink is voorlopig gesloten. We laten dit in de nieuwsbrief en socials weten wanneer er weer de mogelijkheid is tot aanmelden.

PerspectieF gaat op reis?!

Het klinkt al haast als iets van vroeger: op reis gaan. Met de huidige coronamaatregelen en de opkomst van de zogenaamde ‘Britse variant’ is thuisblijven het devies. En terecht. Maar naar mate het vaccineren vordert, groeit ook het perspectief op de mogelijkheid om weer een keer samen op reis te gaan. In lijn met het jaarplan 2020-2021 zullen in de komende maanden voorbereidingen getroffen worden voor een PerspectieF-reis. De bestemming en het thema zijn inmiddels al gekozen: het Verenigd Koninkrijk in het jaar na de Brexit. Hoe staan de Britten ervoor? Geheel in lijn met onze speerpunten reizen we natuurlijk per trein.

In de komende maanden zal een groepje leden van PerspectieF aan de slag gaan met het voorbereiden van de reis. Denk aan het samenstellen van het programma, het zoeken van locaties en sprekers, het regelen van overnachtingen, etc. Vooralsnog zal gepland worden op een reis van woensdagochtend 29 september tot en met zaterdagavond 2 oktober, waarbij gekeken zal worden hoe deelnemers die graag tot en met zondagochtend blijven om gezamenlijk een Anglicaanse dienst te bezoeken, daartoe het beste gefaciliteerd kunnen worden. Mocht te zijner tijd blijken dat deze week door de dan geldende coronamaatregelen niet haalbaar gaat zijn, dan zal de reis in overleg met de deelnemers verplaatst worden naar een later moment.

In principe is de reis (denk aan: treinkosten, maaltijden en overnachtingen) voor rekening van de deelnemers. Vanuit PerspectieF zal zoveel mogelijk programma bekostigd worden. Daarnaast zal er wel op zoek worden gegaan naar een subsidie met het oog op de overnachtingen, waarbij geldt dat de beschikbare subsidie verdeeld zal worden over de deelnemers. Ook zullen de organisatoren uitzoeken of aanvullende subsidies geregeld kunnen worden via (bijvoorbeeld) de ambassade in Londen. Omdat dit nog moet worden uitgezocht, kunnen we helaas nog geen garanties geven over de te verwachten kosten. Houd in ieder geval rekening met een paar honderd euro – hopelijk valt het vervolgens mee! De organisatoren zullen erop mikken om het programma vóór 1 juli gereed te hebben; dan zal ook, op basis van het aantal aanmeldingen en het programma, een definitieve raming van de kosten per deelnemer gecommuniceerd worden op basis waarvan de deelnemers hun voorlopig aanmelding kunnen omzetten in een definitieve aanmelding.

Voor nu aan jou de vraag: zou jij graag willen deelnemen aan deze reis? Meld je dan voor 1 maart (voorlopig) aan via deze link. Via het aanmeldformulier kun je daarnaast doorgeven of je wilt meehelpen in de organisatie van de reis. Tenslotte kun je in het formulier aangeven of je deel zou willen nemen aan het eventuele facultatieve kerkbezoek op de zondagochtend na de reis. Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

Datum: woensdag 29 september t/m zaterdag 2 oktober (of zondag 3 oktober)