Resultaten

Wat bereiken we nu als PerspectieF? Natuurlijk willen we dat jongeren betrokken worden bij de politiek en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Dat is niet in bullet points uit te drukken. Toch willen we enkele resultaten van ons werk als politieke jongerenorganisatie laten zien. 

November 2018

  • Op het ChristenUnie-congres zijn onze moties, over het Vliegpact en over een betere financieringsstructuur voor het hoger onderwijs, per acclamatie aangenomen. De motie die oproept tot een uitzetstop voor in Nederland gewortelde kinderen, waarvan wij mede-indiener waren, is ook aangenomen. 

September 2018

  • In het dagblad Trouw van 17 september gaf onze voorzitter namens PerspectieF commentaar op het kabinetsplan om de rente voor studieleningen te verhogen. 
  • De voorzitter werd op 4 september geïnterviewd door EenVandaag over het kinderpardon en de kwestie rond de voorgenomen uitzetting van Lili en Howick.