Jonge veteranen

Het thema defensie en ChristenUnie zijn goede vrienden. Er is echter ook een continue debat over het christen-zijn in de politiek en bijvoorbeeld bombardementen in het Midden-Oosten; de ChristenUnie lijn is altijd geweest dat een solide krijgsmacht niet kan ontbreken.

PerspectieF wil zich in 2016-2017 actief inzetten op het thema defensie en met name aandacht vragen voor jonge veteranen. Door het grote aantal buitenlandse missies stijgt het aantal jonge veteranen. Er zijn voor hen ook een aantal (soms missie gebonden) verenigingen, waar ontmoeting centraal staat. Uit een studie uit 2001 blijkt dat jonge veteranen behoefte hebben aan erkenning van hun werk, aan ontmoeting en aan nazorg. Hoeveel weet men eigenlijk nog van het leger? Krijgen jonge veteranen wel de erkenning en waardering voor hun werk? En is hun nazorg eigenlijk wel goed geregeld?

PerspectieF vindt dat deze groep ook recht gedaan moet worden in de samenleving door te werken aan erkenning en waardering. Hoeveel weten we zelf eigenlijk van het leger? Met de projectgroep ontdekken we welke wereld er achter het uniform schuil gaat.