Standpunten

Op deze pagina vind op ABC-volgorde de standpunten van PerspectieF. Bovendien kan je hiernaast het politiek programma en de scripta's die afgelopen jaren zijn verschenen downloaden. De standpuntenen het politiek programma worden up-to-date gehouden door de denktank. Vragen en opmerkingen kunnen naar politiek@perspectief.nu.

Standpunten

Feestdagen

Laatst gewijzigd op: 19-04-07

De christelijke feestdagen vormen een belangrijk element van de Nederlandse cultuur en worden daarom gehandhaafd.

Fietsgebruik

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Fietsen is goed voor de mens. Het heeft vele voordelen: het is goed voor je conditie, menselijk welzijn, het milieu, je portemonnee, en het is een veilig vervoersmiddel. Volgens Perspectief zijn overheden goed op weg met het stimuleren van fietsgebruik; er zijn verschillende fietsinitiatieven gestart en er worden steeds meer fietsvoorzieningen gerealiseerd. Dit kan echter versterkt worden om op die manier het gebruik verder te stimuleren en fietsen nog veiliger en aantrekkelijker te maken. Bij de grote treinstations is het nog (te) vaak een chaos en dit komt niet ten goede van de stimulering van fietsgebruik. Het realiseren van extra fietsenstallingen is nodig. Daarnaast moeten er meer fietssnelwegen aangelegd worden: vrij liggende fietspaden met weinig kruisingen en voorrang voor de fietser. Het fietsgebruik over wat langere afstanden (maximaal 15km) wordt hierdoor bevorderd, evenals de veiligheid voor de fietser.

Het fietsgebruik onder Nederlanders met een allochtone afkomst, en tijdelijk immigranten is laag. Dit komt meestal doordat een groot gedeelte van deze groep niet kan fietsen. Omdat deze situatie zich grotendeels in de grote steden voordoet roept PerspectieF (deel)gemeenten op meer te investeren in het bewust maken van de voordelen van fietsen. Ook moeten fietslessen voor deze mensen aangeboden worden zodat ze veilig op de fiets stappen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld studenten uit het buitenland.