Standpunten

Op deze pagina vind op ABC-volgorde de standpunten van PerspectieF. Bovendien kan je hiernaast het politiek programma en de scripta's die afgelopen jaren zijn verschenen downloaden. De standpuntenen het politiek programma worden up-to-date gehouden door de denktank. Vragen en opmerkingen kunnen naar politiek@perspectief.nu.

Standpunten

Jeugdcriminaliteit

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Kinderen zijn een kwetsbare groep. Voorkomen moet worden dat mensen al op jeugdige leeftijd in het strafcircuit belanden. Regelmatig schoolverzuim is meestal een aanwijzing van problemen. Daar moet kort op gezeten worden. Het straffen moet bij kinderen helemaal gericht zijn op het in de toekomst verminderen van verdere overtredingen.

Justitie - opsporing

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

Politie en justitie moeten voldoende middelen hebben om criminelen op te sporen. Uitlokking hoort hier niet bij. Soms is infiltratie noodzakelijk, maar dit dient gecontroleerd te gebeuren en binnen duidelijke kaders. Politie en justitie mogen in geen geval zelf actief betrokken raken bij criminele operaties.