Standpunten

Op deze pagina vind op ABC-volgorde de standpunten van PerspectieF. Bovendien kan je hiernaast het politiek programma en de scripta's die afgelopen jaren zijn verschenen downloaden. De standpuntenen het politiek programma worden up-to-date gehouden door de denktank. Vragen en opmerkingen kunnen naar politiek@perspectief.nu.

Standpunten

XTC

XTC is een harddrug en behoort dan ook als zodanig te worden behandeld. Dit betekent onder andere een consequente opsporing en vervolging van de verkoop en het bezit van XTC op en bij houseparty's