Zorg en gezondheid

Hier vind je de standpunten van PerspectieF rondom 'zorg en gezondheid'. 

 • Jeugdzorg

  PerspectieF vindt het belangrijk dat kinderen en tieners die echt hulp nodig hebben, dit snel krijgen en georganiseerd is in hun eigen regio. Het belang van het kind moet daarin altijd voorop staan. Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben. Het decentraliseren van de zorg naar de gemeente was een goede stap om de zorg dichter rondom de kinderen en ouders te organiseren. PerspectieF vindt het belangrijk om de pijnpunten van de jeugdzorg te verminderen, zoals weinig budget en het voorkomen van schrijnende gevallen van kinderen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

 • Jonge mantelzorgers

  PerspectieF is van mening dat er meer aandacht moet komen voor jonge mantelzorgers. Er wordt veel van mantelzorgers gevraagd. Gelukkig komt dit meer onder de aandacht en ontstaat er ondersteuning vanuit werkgevers en de gemeente. Jonge mantelzorgers blijven echter nog te veel onderbelicht. Zo is er op scholen nog weinig aandacht voor het feit dat ook jongeren mantelzorger kunnen zijn. En er wordt van jongeren al veel verwacht op het gebied van studie en presteren. Daarnaast nog mantelzorg verlenen, kan ervoor zorgen dat jongeren veel ballen in de lucht moeten houden.

 • Marktwerking in de zorg

  Al jarenlang nemen de zorgkosten toe. Het invoeren van marktwerking werd dan ook gezien als dé oplossing om die stijging tegen te gaan. De gedachte daarachter is dat door de concurrentie aan te gaan tussen zorgverleners, ziekenhuizen en zorgverzekeraars de uiteindelijke prijzen omlaag gaan. Op dit moment is er sprake van gereguleerde marktwerking in Nederland, waardoor de overheid toezicht blijft houden op de financiering en kwaliteit van de zorg. Hiermee wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld grote fusies plaatsvinden en blijft de focus in de zorg niet op het declareren, maar op een goede kwalitatieve en persoonsgerichte zorg. PerspectieF vindt het belangrijk dat de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft en ook van hoge kwaliteit is. Helaas staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het Nederlandse zorgstelsel onder druk. PerspectieF vindt dit niet wenselijk en vindt het belangrijk om de toegankelijkheid van de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een laag inkomen te waarborgen.

 • Zorgverzekeraars

  De financiering van de zorg in Nederland is complex en daarin spelen zorgverzekeraars een grote rol. Wat zorgverzekeraars doen is het inkopen van goede kwalitatieve zorg tegen een zo laag mogelijke prijs. Het is goed dat mensen in Nederland zelf kunnen kiezen bij welke zorgverzekeraar ze zich aansluiten. De laatste jaren heeft dit een situatie gecreëerd waarin er veel polissen bestaan en patiënten geen overzicht meer hebben bij het afsluiten van een zorgverzekering. Daarnaast hebben ze ook geen inzicht in wat er met hun geld gebeurt en op basis waarvan de zorgverzekeraar beslist wat goede kwalitatieve zorg is. PerspectieF is daarom voorstander van het overzichtelijk maken van het aantal polissen. Daarnaast moet de prikkel om te kiezen voor een zo goedkoop mogelijk polis vermeden worden, omdat zorgverzekeraars hierdoor meedoen aan risicoselectie. PerspectieF denkt graag mee over het duurzamer inrichten van de financiering van de zorg: door patiënten meer inspraak te geven, het normaal te maken om meerjarige polissen af te sluiten en het omlaag brengen van het eigen risico.