Penningmeester 2021-2022

Vacature penningmeester PerspectieF 2021-2022 heropend

Helaas is er voor de vacature van penningmeester geen geschikte kandidaat gevonden. Daarom is de vacature opnieuw geopend! Heb je interesse? Mail uiterlijk 16 juli je motivatiebrief en CV naar selectie@perspectief.nu.

Penningmeester

± 10 uur per week

De penningmeester van PerspectieF is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging, en werkt nauw samen met de rest van het bestuur en de financiële administratie van de ChristenUnie om gezond financieel beleid te voeren en de administratie te onderhouden.

Als penningmeester:

 • onderhoud je contacten met de partijen waarmee PerspectieF een financiële relatie heeft;
 • sta je in nauwe verbinding met de auditcommissie;
 • stel je een begroting op en leg verantwoording af door middel van het jaarverslag;
 • beoordeel en accordeer je de declaraties en facturen;
 • bewaak je de financiële middelen waarover PerspectieF beschikt;
 • ben je verantwoordelijk voor het genereren van nieuwe inkomstenbronnen;
 • oefen je de algemene bestuurstaken met de daarbij behorende samenwerking en verantwoordelijkheden uit;
 • onderhoud je contacten met adverteerders en sponsors;
 • onderhoud je nauw contact met de financiële medewerkers en penningmeester van de ChristenUnie;
 • maak je een plan voor de huidige reserves van PerspectieF;
 • ben je verantwoordelijk voor de binding tussen PerspectieF en de alumni van de vereniging.

Wij zoeken iemand die:

 • ervaring heeft met het beheren van financiën;
 • eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar is;
 • zelfstandig werkt;
 • goed overzicht behoudt en duidelijk communiceert over de verenigingsfinanciën.

Heb je vragen over de vacature? Bel of app met Bina Chirino, 06 15 906 934.