Bestuurslid Politiek

±20 uur per week

Het bestuurslid Politiek is verantwoordelijk voor het politieke profiel en de politieke output van PerspectieF, ChristenUnie-Jongeren. Het bestuurslid Politiek zorgt ervoor dat de werkgroepen, politiek adviseurs, denktank en andere politieke groepen en projecten resultaten boeken. Daarnaast onderhoud dit bestuurslid namens PerspectieF het inhoudelijk contact met de ChristenUnie en het netwerk met andere politieke (jongeren)organisaties.

Als bestuurslid Politiek:

 • houd je je bezig met het politiek-inhoudelijke profiel van PerspectieF; 
 • stimuleer je het politieke debat binnen PerspectieF en de ChristenUnie, overzie je de standpuntbepaling over actuele maatschappelijke vraagstukken en laat je deze mening horen in het publieke debat.
 • ben je eindverantwoordelijk voor het organiseren van politiek-inhoudelijke activiteiten (debatavonden, politiek cafés etc.); 
 • ben je eindverantwoordelijk voor de binnenlandse werkgroepen van PerspectieF, bestaande uit:
  •  de werkgroep Democratie en Bestuur; 
  • de werkgroep Duurzaamheid; 
  • de werkgroep Diversiteit en Inclusie;
  • de werkgroep Infrastructuur, Ruimte en Mobiliteit;
  • de werkgroep Economie en Financiën;
  • de werkgroep Zorg;
  • de werkgroep Sociaal Domein.
 • ben je eindverantwoordelijk voor de politiek adviseurs; 
 • ben je eindverantwoordelijk voor de denktank;
 • ondersteun je politiek actieve jongeren binnen PerspectieF;
 • onderhoud je hecht contact met de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie; 
 • onderhoud je contact met de media.

Wij zoeken iemand die, in aanvulling op de algemene eisen: 

 • scherp kan reageren op maatschappelijke vraagstukken; 
 • verstand heeft van de landelijke, (en in mindere mate) provinciale en gemeentelijke politiek;
 • beschikt over goede taalkundige vaardigheden in spreken en schrijven;
 • organisatorisch sterk is en mensen weet aan te moedigen en aan te sturen voor politieke projecten.

De tijdsinvestering van de functie is ca. 20 uur per week.