Voorzitter

±20 uur per week

De voorzitter is het gezicht van de organisatie en zoekt voortdurend naar kansen om de doelen van de vereniging te verwezenlijken. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de ChristenUnie, de media en verschillende maatschappelijke (jongeren)organisaties. De voorzitter beschikt over een grote dosis enthousiasme en heeft leiderschapsvaardigheden en mensenkennis die nodig zijn om een vereniging als PerspectieF te leiden.

Als voorzitter:

 • ben je het gezicht van PerspectieF richting alle leden, de partnerorganisaties en de media;
 • geef je leiding aan het bestuur van PerspectieF;
 • draag je verantwoordelijkheid voor alle (politieke) uitingen van de organisatie;
 • stimuleer je mensen tot het organiseren van activiteiten en acties;
 • ben je aanwezig bij de vergaderingen van de Tweede Kamerfractie en het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie;
 • leid je gestructureerde bestuursvergaderingen en draag je zorg voor een positieve bestuurscultuur;
 • ben je verantwoordelijk voor de Algemene Ledenvergaderingen en het congres;
 • ben je voortdurend bezig met vernieuwing en uitbreiding van de organisatie;
 • ben je goed bereikbaar en sta je klaar voor de leden.

We zoeken iemand die, in aanvulling op de algemene eisen:

 • weet hoe PerspectieF functioneert en een duidelijke visie heeft op de rol van een politieke jongerenorganisatie (PJO) in politiek en maatschappij en specifiek op die van PerspectieF als christelijke PJO;
 • een goede kijk heeft op de actuele politieke agenda en agenderend optreedt;
 • beschikt over een heldere en moderne communicatiestijl;
 • het leuk vindt om te netwerken en goed is in samenwerken;
 • open staat voor feedback en persoonlijke ontwikkeling;
 • een talent heeft voor het enthousiasmeren en aansporen van vrijwilligers;
 • vaardig is in het presenteren voor groepen en in de media;
 • ervaring heeft in het aansturen van mensen en dragen van bestuursverantwoordelijkheid.

De tijdsinvestering van de functie is ca. 20 uur per week.