Werkgroep Buitenlandse Zaken

Als lid van de werkgroep BuZa (Buitenlandse Zaken) bevind je je op het snijvlak van veiligheid, economie, (on)recht, klimaat en internationale politiek. Pak je kans en draag bij aan de Nederlandse buitenlandpolitiek. 

Ons buitenlandbeleid wordt in de huidige instabiele wereld steeds belangrijker. Landen met onfrisse leiders en dubieuze bedoelingen bepalen steeds meer onze levens. Amerika trekt zich terug, China en Rusland worden assertiever. Hoe moeten wij hierop reageren? Wat is hierin de christelijk-sociale weg vooruit? Deze vraag is juist relevant voor jongeren. Het is immers onze toekomst die op het spel staat! 

Met deze gedachte in ons achterhoofd gaat de werkgroep zich bezig houden met een breed palet aan onderwerpen. Denk hierbij aan de Europese Unie, de NAVO, de VN, geopolitiek, klimaatverandering, internationale economie, internationaal recht & internationaal onrecht, specifieke landen (VS, Rusland, China), etc. Deze lijst schiet uiteraard te kort, want er zijn nog veel meer onderwerpen te bedenkenKortom, er is dus veel mogelijk. 

Het doel van de werkgroep is veelzijdig. Het verleent ondersteuning bij standpuntbepaling, schrijft artikelen (in bijv. landelijke dagbladen), stimuleert debat (binnen en buiten PerspectieF), draagt bij aan politieke impact etc. Qua werkintensiteit moet je denken aan ongeveer 1x per maand vergaderen en daarnaast bijdragen aan bovenstaande activiteiten. 

Wat zijn onze kansen? De ChristenUnie heeft ook door dat de wereld verandert en dat dat vraagt om nieuwe keuzes. Wij, als jongeren, zitten bij de CU aan tafel, omdat het ook over onze toekomst gaat. Zo zijn we al in gesprek over een herbezinning op christelijk-sociale geopolitiek. Op het vorige partijcongres heeft het bestuur, na een reeks amendementen van ons en andere leden, aangegeven opnieuw na te gaan denken over de EU en Israël/Palestina. Wij zijn in staat om het debat op deze en andere onderwerpen te stimuleren en soms zelfs (bij) te sturen. 

Wat zoekt de werkgroep in een lid? 

  • Aantoonbaar enthousiasme 

  • De wil en tijd om een bijdrage te leveren 

  • Enige kennis van of affiniteit met BuZa-onderwerpen 

  • Een specifieke interesse in het Noordpoolgebied is een pré 

Voldoe jij aan deze kenmerken en wil je graag lid worden van de werkgroep BuZa? Aarzel dan niet: 

  1. Stuur dan uiterlijk 15 maart een korte motivatiebrief (max 1 A4) naar wouterjan.degraaf@gmail.com t.a.v. Wouter Jan de Graaf.
  2. Te zijner tijd zal de voorzitter van de werkgroep contact met je opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen.
  3. Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je die mailen naar bovenstaand e-mailadres of stuur een Whatsappje naar 06-23189551.  

Deze werkgroep is onderdeel van de herstructurering van het Internationaal Secretariaat. De afgelopen maanden is de interesse in internationale onderwerpen onder PerspectieF’ers exponentieel gegroeid. Dat is een grote zegen, maar het brengt ook uitdagingen met zich. Met de herstructurering proberen we die het hoofd te bieden. Het belangrijkste bijkomende voordeel is dat PerspectieF’ers zich kunnen richten op hun expertise. Zo zijn er ook vacatures opengesteld voor de campagnegroep die zich specifiek richt op migratie.