Standpunten

Op deze pagina vind op ABC-volgorde de standpunten van PerspectieF. Bovendien kan je hiernaast het politiek programma en de scripta's die afgelopen jaren zijn verschenen downloaden. De standpuntenen het politiek programma worden up-to-date gehouden door de denktank. Vragen en opmerkingen kunnen naar politiek@perspectief.nu.

Standpunten

Cannabis

Laatst gewijzigd op: 12-07-11
Uit onderzoeken van het Trimbos instituut en het WODC blijkt dat Nederlandse jongeren tussen de 15 – 16 jaar en 12 – 18 jaar tot de hoogste groep cannabisgebruikers van Europa behoort. Daarnaast is duidelijk dat de scheiding van de soft- en harddrugsmarkt aan de producentenkant volledig is mislukt en aan de consumentenmarkt vervaagt door het verhogen van het THC – gehalte in cannabis. Bovendien leidt het beleid van Nederland in de huidige internationale context tot het aantrekken van drugsgerelateerde criminele circuits, drugstoerisme en imagoschade in het buitenland. Bovendien blijkt het problematisch om bij gebruik de gevolgen te overzien.

Twee belangrijke oorzaken van de huidige problematiek zijn enerzijds de unieke positie van Nederland in Europa en anderzijds de normalisatie van cannabisgebruik in de samenleving. Het nieuwe model pakt deze zaken per direct aan:
1. De aanpak van hennepteelt wordt gecontinueerd en de export van de interne markt blijft hard worden aangepakt.
2. De coffeeshops binnen een straal van 250 meter van scholen worden direct gesloten en de criteria voor de andere coffeeshops worden beter gehandhaafd.
3. Dit geheel gaat gepaard met inzet op preventie en goede communicatie en voorlichting van de Rijksoverheid over deze beleidsvoorstellen.
4. Per direct een gebruikersverbod van cannabis in openbare ruimten.

Ten einde moeten deze maatregelen zorgen dat de tijd rijpt om constructief de deur van de coffeeshop te sluiten, zonder direct alle gebruikers de illegaliteit in te duwen maar juist de mogelijkheid te bieden af te bouwen. Door dit beleid wordt de schade voor Nederland beperkt. De aanzuigende werking van criminele circuits bij coffeeshops verdwijnt, de imagoschade van Nederland wordt tegengegaan, drugstoerisme zal langzaam verdwijnen en drugsgerelateerde overlast kan beter worden bestreden.
 
Voor aanpak verder drusgsbeleid zie: Drugs.

Centra voor Jeugd en Gezin

Laatst gewijzigd op: 02-06-09

PerspectieF is blij met de toevoeging van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Dit ministerie werkt nu sinds twee jaar en is op initiatief van de ChristenUnie in het leven geroepen.
Verschillende organisaties rond het jeugd- en gezinsbeleid op lokaal niveau werken helemaal of nog teveel langs elkaar heen en moeten nu met elkaar gaan samenwerken. Die samenwerking gaat moeizaam omdat verschillende organisatiebelangen nog in de weg staan. PerspectieF pleit daarom voor een fusering van de organisaties binnen het CJG. Een middel om het kind en het gezin de optimale zorg en ondersteuning te kunnen geven die zij verdient.

De ChristenUnie zit twee jaar in het kabinet. Voor PerspectieF tijd om te kijken hoe het er voor staat met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).

Zie ook het manifest hierover

China

Laatst gewijzigd op: 13-01-14

China is een land wat op economisch gebied enorme prestaties heeft geleverd de laatste decennia. Daarmee is er ten aanzien van economische en sociale rechten enorme vooruitgang geboekt. Toch worden er ook veel arbeiders uitgebuit, schiet de sociale bescherming van burgers tekort en is het verschil tussen arm en rijk astronomisch. Op het terrein van politieke en burgerlijke rechten zijn er ook grote misstanden. Belangrijke kwesties zijn de beperkte vrijheden voor de pers, dissidenten, etnische en religieuze minderheden. De EU en Nederland moeten dan ook in de betrekkingen met China de pijnpunten durven benoemen en naar mogelijkheden zoeken om vooruitgang te boeken.

 

Comité van de Regio´s (Europese Unie)

Laatst gewijzigd op: 21-03-12

Doordat ook de Europese Unie moet bezuinigen en het werk van het Comité van de Regio’s weinig toevoegt aan Europese wetgeving stelt PerspectieF voor het Comité van de Regio´s af te schaffen. In plaats dat elke lidstaat afgevaardigden levert voor iedere provincie of regio moeten de Europarlementariërs de band met regio’s onderhouden.

Cultuur en Nederlandse taal

Laatst gewijzigd op: 31-03-12

Voor de Nederlandse cultuur is de Nederlandse taal van fundamentele betekenis. Tegenover de druk van internationalisering dient de Nederlandse taal zorgvuldig en zelfbewust te worden onderhouden. Hetzelfde geldt voor het Fries en Papiaments als erkende rijkstalen. De overheid heeft hierin een voorbeeldrol. Streektalen zijn belangrijk voor de eigen identiteit van gemeenschappen.

  • De overheid heeft de taak om de Nederlandse taal zorgvuldig en zelfbewust te onderhouden.

Cultuureducatie

Laatst gewijzigd op: 31-03-12

Via cultuureducatie en amateurkunst kunnen kinderen en volwassenen hun culturele en creatieve talenten ontdekken en ontplooien en leren zij de ‘taal van de kunst’ spreken. Deze culturele vorming kan gecombineerd worden met het trainen van leerlingen in het omgaan met media. Om dit te bereiken is het belangrijk dat het cultuureducatie in het primair en middelbaar onderwijs serieus genomen wordt. Dit betekent dat het een volwaardige plaats binnen het curriculum krijgt (juist ook in het basisonderwijs) en gegeven wordt door gekwalificeerde docenten. Het aanstellen van interne cultuurcoördinatoren (ICC’s) moet worden gestimuleerd. Tot slot moet er gezocht worden naar mogelijkheden om ook in het basisonderwijs cultuurparticipatie te bevorderen door bijvoorbeeld een cultuurkaart of bonnen. PerspectieF pleit voor de bevordering van cultuureducatie in het primair en middelbaar onderwijs en cultuurparticipatie in het basisonderwijs.

  • PerspectieF pleit voor de bevordering van cultuureducatie in het primair en middelbaar onderwijs en cultuurparticipatie in het basisonderwijs.