Justitie en veiligheid

terug

De spanning in de samenleving is in de coronatijd toegenomen en uitvergroot. Dat zet ons extra stil bij het belang van handhaving en veiligheid in de maatschappij. Helaas moeten we constateren dat de middelen momenteel tekortschieten om die veiligheid op volwaardig niveau te garanderen. De politie komt mankracht tekort om al haar taken naar wens te volbrengen en verdient een hoger salaris. Zeker wanneer we een ambitieuzere veiligheidsagenda willen uitrollen moet er dus simpelweg meer capaciteit en geld bij.

Een ander kwalijk fenomeen uit de recente politieke geschiedenis, de toeslagenaffaire, heeft ons bewust gemaakt van het feit dat goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheid is. We moeten de rechtsstaat, inclusief haar rechtsbescherming, actief blijven verzorgen, monitoren en aanscherpen, om te zorgen dat het recht ook daadwerkelijk kan zegenvieren. Daarom willen wij werk maken van betere rechtsbescherming voor iedereen. We komen onder andere tot de volgende standpunten:

  • Er moet meer geld naar de politie om de handhavingscapaciteit uit te kunnen breiden.
  • Er komt een ambitieuzere aanpak van drugscriminaliteit, met meer inzet van politie, hogere maximumstraffen of strafmaten voor zware drugscriminaliteit en grootschalige campagnes om de vraag terug te dringen. Daarnaast zetten we in op meer taskforces om de problematiek rond drugsafval aan te pakken.
  • We willen de misstanden in de prostitutiesector terugdringen, onder andere door het ‘Zweeds model’ in te voeren, waarbij het kopen van seks strafbaar gesteld wordt.
  • Er komt een scherper kader voor taskforces die radicalisering bestrijden. Enerzijds moeten de bevoegdheden van deze taskforces goed begrensd blijven door het privacyrecht van burgers. Anderzijds moeten de taskforces de middelen krijgen om vroegtijdig te acteren op radicalisering onder jongeren via online platforms, o.a. in jihadistische, links- en rechtsextremistische hoek
  • De overheid gaat een leidraad opstellen aan de hand waarvan instellingen in de publieke sector veiliger om kunnen springen met private digitale gegevens van burgers. Ook gaat zij de digitale toepassingen van differentiatie beter monitoren.
  • Er komt meer geld voor sociale rechtsbijstand en er worden afspraken gemaakt met advocatenkantoren om elk hun bijdrage te leveren aan sociale rechtsbijstand.

terug