Beleidsstukken

  1. Jaarplan 2023

  2. Jaarrekening 2022

  3. Publicatieplicht ANBI Algemeen.pdf