Reactie hoofdlijnenakkoord formerende partijen

Hoop verlenen en recht doen: ver te zoeken in het akkoord op hoofdlijnen

Het is 16 mei 2024. Na maanden formeren zijn de partijen die al van begin af aan met elkaar in gesprek zijn eruit. Hoewel het goed is dat er na lange tijd zicht is op een kabinet, betekent dit akkoord wat betreft PerspectieF een zwarte dag voor de Nederlandse democratie. Juist in tijden waarin jongeren zoeken en snakken naar hoop, wordt een akkoord gepresenteerd dat het tegendeel belichaamt.

Nederland heeft reële oplossingen nodig. We leven in tijden van mondiale crises, gewelddadige conflicten dichtbij en in een samenleving die snakt naar een verhaal van hoop. Een verhaal waarbij we omkijken naar de ander, respect hebben voor verschillen en recht doen in tijden waar onrecht vaak zegeviert. Een verhaal waarbij een regering en overheid hoort die strijdt voor gerechtigheid en het goede wil doen voor iedereen.

Dit verhaal van hoop lijkt met dit akkoord en het toekomstige kabinet bij voorbaat al ver te zoeken. Met het voorgenomen beleid wordt weldegelijk getornd aan de democratie en rechtsstaat. Het opzoeken van juridische grenzen en het oprekken hiervan, past niet bij een betrouwbare en transparante overheid. Het klimaatbeleid wordt in een lagere versnelling gezet, er wordt bezuinigd op het onderwijs, wat ons niet alleen als jongeren en studenten zeer kostbaar is. En voor deze partijen betekent bestaanszekerheid vooral belastingverlaging, gefinancierd met bezuinigingen die de bestaanszekerheid ondermijnen.

We maken ons als PerspectieF in het bijzonder grote zorgen om de barmhartigheid naar onze medemensen die vluchten voor geweld of andere bedreigingen. Deze coalitie in wording spartelt en doet er alles aan om een ongenadig asielbeleid door te voeren. Het verkennen van mogelijkheden om te stappen uit internationale verdragen, het intrekken van de Spreidingswet en het verzwakken van de rechtspositie van asielzoekers behoren hierbij tot de opties.

PerspectieF vindt het bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en de houding van deze vier partijen tegenover de Europese Uni een onbegrijpelijke stap. Ontwikkelingssamenwerking is een cruciaal en onmisbaar instrument in de gereedschapskist van een effectief buitenlandbeleid. Onze binnenlandse prioriteiten, terecht of onterecht, mogen nooit ten koste gaan van onze naasten ver weg. Daarnaast is de EU een vredesproject en valt of staat zij bij solidariteit van de lidstaten. Dit akkoord stelt die solidariteit op de proef en probeert internationale- en EU-wetgeving te ondermijnen.

Lichtpuntjes in het akkoord, zoals het recht om foutjes te maken en niet onmenselijk behandeld te worden, en de versobering van het soms ongenadige overheidshandelen, zijn eerder uitzondering dan regel in dit akkoord. Veel van wat in het akkoord staat, wacht nog op uitwerking. We kijken als PerspectieF met vrees vooruit en steunen partijen als de ChristenUnie in het steevast blijven verkondigen van het verhaal van hoop. Dat is waar Nederland naar snakt en wat Nederland in te toekomst het meest oplevert.

Politiek is een plek voor hoopverleners en rechtdoeners.