Contact

Postadres

Postbus 439
3800 AK Amersfoort

Bezoekadres

Piet Mondriaanlaan 48, 3812 GV Amersfoort

Bestuur

De contactgegevens van individuele bestuursleden vind je hier.

📧 info@perspectief.nu
☎  06-15 906 940
contactformulier

Ledenadministratie

Voor adreswijzigingen of het opzeggen van je lidmaatschap. Je kunt je adreswijziging ook zelf doorgeven in mijn ChristenUnie.

☎  033-422 69 69
📧 ledenadministratie@christenunie.nl

PerspeX

📧 perspex@perspectief.nu

Commissie van beroep

Indien je een beroep wilt aantekenen tegen besluiten van het bevoegd gezag of als je het niet eens bent met de uitleg van reglementen, kun je je wenden tot deze commissie. 

📧 geschillen@perspectief.nu 

De commissie van beroep bestaat uit:

  • Annemarie Foppen (voorzitter)
  • Christi Korenberg
  • Thomas van Arnhem