Ruimte, infrastructuur en mobiliteit

terug

De inrichting van ons land gaat veranderen. Grote ontwikkelingen als de bevolkingsgroei, klimaatverandering en technische ontwikkeling gaan, versneld door de effecten van de coronapandemie, onze behoeften en ons gedrag blijven beïnvloeden. Ruimtegebrek dwingt ons ertoe anders te gaan bouwen en ook om onze infrastructuur anders over het land te verdelen. De reisbehoefte is sterk veranderd door de opkomst van thuiswerken en we zijn gedwongen om snel over te schakelen op vervoermiddelen die duurzaam zijn en ook meerdere mensen tegelijk kunnen transporteren.

Bij al die vraagstukken worden we tevens stilgezet bij het feit dat we in een klein land leven, maar daarbij toch enorme verschillen kennen tussen verschillende regio’s. Enerzijds zullen we meer als geheel het hoofd moeten bieden aan de uitdagingen van de toekomst, anderzijds moet ook elke regio daar dan de middelen voor beschikbaar krijgen. Concreet betekent dat, dat we in dunnerbevolkte gebieden weliswaar meer moeten kijken naar de mogelijkheden om daar de maatschappelijke activiteit op te krikken, maar dat we daar dan ook de nodige faciliteiten en investeringen bij moeten leveren. Dat brengt ons onder andere tot de volgende standpunten:

  • Er moet veel meer ingezet worden op het OV. De hoeveelheid spoor moet flink worden uitgebreid en er moeten meer speciale busbanen komen langs snelwegen en provinciale wegen.
  • Provincies moeten beter met elkaar verbonden worden. De Lelylijn en Nedersaksenlijn moeten er snel komen en in Drenthe, Groningen en Overijssel moet er door de gehele provincie meer spoor worden aangelegd. Ook de verbindingen met het buitenland moeten worden uitgebreid.
  • Het OV moet goedkoper. Er moeten goedkopere abonnementen komen voor doelgroepen die veel met het OV reizen, zeker wanneer zij een kleinere portemonnee hebben. Voor al het OV moet de minimumprijs gelijkgetrokken worden.
  • We bouwen zo weinig mogelijk nieuwe autosnelwegen.
  • We bouwen zo snel mogelijk nieuwe fietssnelwegen, om fietsen aantrekkelijker te maken voor de middellange afstand.
  • Er komt een overheidsplan om in dunbevolkte gebieden meer recreatief aanbod te bouwen. Zo worden die regio’s aantrekkelijker voor bijvoorbeeld jongeren.

terug