Mensenrechten en internationale rechtsorde

terug

Mensenrechten zijn een reflectie van de universele menselijke waardigheid en omvatten rechten waar iedereen aanspraak op kan maken ongeacht herkomst, nationaliteit, religie, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Juist vanuit het geloof dat de mens naar Gods beeld is geschapen, is het cruciaal om onze medemens waardig te behandelen. Mensenrechten bieden bescherming tegen misbruik van de rechtsstaat en de tirannie van de meerderheid. Ze zijn noodzakelijk en onvervreemdbaar, zodat iedereen vrijheid heeft van geweten, meningsuiting, godsdienst en politieke activiteiten. De bescherming van mensenrechten omvat individuele en collectieve rechten, en gaat zowel over rechten als plichten. Op het internationale speelveld moet Nederland mensenrechten zowel in officiële diplomatieke betrekkingen als ‘achter de schermen’ bevorderen, zonder daarbij te vervallen in superioriteitsdenken.  De Nederlandse staat heeft een grondwettelijke en morele plicht om de internationale rechtsorde te bevorderen. Dat betekent dat politieke macht niet absoluut is maar gebonden aan internationaal recht. Nederland mag niet enkel koopman of dominee zijn, maar economische belangen moeten humanitaire belangen borgen.

terug