Mensenrechten en internationale rechtsorde

terug

Mensenrechten zijn een reflectie van de universele menselijke waardigheid en omvatten rechten waar iedereen aanspraak op kan maken ongeacht herkomst, nationaliteit, religie, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Daarmee bieden ze ook bescherming tegen misbruik van de rechtsstaat en de tirannie van de meerderheid. Mensenrechten zijn noodzakelijk en onvervreemdbaar, zodat iedereen vrijheid heeft van geweten, meningsuiting, godsdienst en politieke activiteiten heeft.

De Nederlandse staat heeft een grondwettelijke en morele plicht om de internationale rechtsorde te bevorderen. Dat betekent dat politieke macht niet absoluut is maar gebonden aan internationaal recht. Nederland mag niet enkel koopman of dominee zijn, maar economische belangen moeten humanitaire belangen borgen.

terug