Nieuwsoverzicht

Statement : De strijd voor het leven is nooit voltooid

zaterdag 18 juli 2020 13:32 De voorbije maanden hebben onze maatschappij in al haar facetten op scherp gezet. De coronacrisis heeft ons geconfronteerd met onze menselijke kwetsbaarheid en ons doen inzien hoe beperkt de menselijke controle op het leven is. Tegelijkertijd zijn we er collectief bij stilgezet hoe waardevol dat leven is, en zijn we getuige geweest van de verbluffende inzet van zorgpersoneel, onderwijzers en andere werkenden in de vitale sectoren om dat leven te beschermen en zo stabiel mogelijk overeind te houden. lees verder

Zomerschool CDJA & PerspectieF

Zomerschoolmaandag 13 juli 2020 17:42 Christelijk personalisme voor politiek en maatschappij: ben ik mijn broeders hoeder?

Van maandag 10 tot en met donderdag 13 augustus 2020 zal een gezamenlijke zomerschool van CDJA en PerspectieF plaatsvinden. Op deze zomerschool willen we nadenken over de betekenis van het christelijk personalisme voor de samenleving en de politiek. In het personalisme staat de menselijke persoon en de menselijke waardigheid centraal. In een tijd waarin het cultuurchristendom in opkomst is willen we vanuit onze eigen christelijke tradities gaan nadenken over het eigene van christelijke politiek. Dit doen we samen met inspirerende en bekende sprekers. lees verder

Eppo Bruins bij PerspectieF Nijmegen: “Jullie hebben een speciale rol in de partij dus laat je vooral horen!”

Artikel PPF Nijmegen.jpgdonderdag 02 juli 2020 13:19 “We hebben allebei een opdracht. Wij in de politiek om open te staan voor de goeie ideeën die jongeren hebben en jullie om ons het vuur aan de schenen te leggen, mee te denken en ons te prikkelen. Jullie moeten laten zien dat je relevant bent, en dat kunnen jullie!” lees verder

Bestuur Chirino I is begonnen!

fafc370a-48a1-40ca-9272-5f5ee1f1e967.jpgwoensdag 01 juli 2020 12:53 Op de focusdag van 20 juni is het bestuur Chirino I verkozen. De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met inwerken. Dat is intensief én ontzettend leuk! lees verder

Solidariteit in Europa vraagt om balans

johanna kramer.jpgdinsdag 26 mei 2020 09:00 Als christen zit ik momenteel in een spagaat. Solidariteit gaat hand in hand met naastenliefde en is dus een wezenlijk onderdeel van mijn geloof. Ook is het om geopolitieke redenen juist nu ... lees verder

Zie hier het complete archief.