Onderwijs

terug

Goed onderwijs stelt ons in staat om breed onderlegd de samenleving binnen te stappen en bereidt ons voor om zelf zo goed mogelijk bij te dragen aan de samenleving. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze directe omgeving en de bredere maatschappij. Ons onderwijsstelsel staat onder druk. De positie van studerende jongeren is momenteel erg beklemmend. Los van de financieringswijze schiet ook de financieringsomvang tekort: het hoger en universitair onderwijs heeft structureel meer investeringen nodig, en ook in het primair en middelbaar moet vooral de salariëring aangepakt worden. Daarnaast moet de huidige werkdruk in het onderwijs stevig teruggedrongen worden.

Er is vandaag de dag regelmatig discussie over het unieke en waardevolle onderwijsstelsel dat we bezitten in Nederland, met vrijheid voor de verschillende groepen in Nederland om via het bijzonder onderwijs kinderen groot te brengen met de eigen waarden. PerspectieF erkent de uitdagingen daarvan, maar signaleert ook een disproportionele focus op dat wat fout gaat en een gebrek aan waardering voor de grote waarde die bijzonder onderwijs in zich draagt. Dat alles brengt ons onder andere bij de volgende standpunten:

  • De studiefinanciering moet worden verhoogd naar € 550 maandelijks, met een aanvullende beurs van maximaal € 200.
  • Er komt een hogere compensatie voor de leengeneratie, bijvoorbeeld in de vorm van een aanzienlijk geldbedrag of in wettelijk geregeld specifieke voordelen op gebied van hypotheek of arbeid.
  • Er wordt meer geïnvesteerd in het hoger onderwijs, waarbij de vaste voet ook moet toenemen in relatieve waarde ten opzichte van de flexibele voet.
  • Salarissen in het primair en middelbaar onderwijs moeten zoveel mogelijk aan elkaar gelijk zijn.
  • Het beroep van docent moet aantrekkelijker gemaakt worden. Daarom blijven werkdrukmiddelen ruimhartig beschikbaar om de werkdruk aan te pakken en moeten de loopbaanperspectieven in het onderwijs verbeterd worden.
  • De onderwijsvrijheid zoals geformuleerd in artikel 23 van de Grondwet blijft geheel intact, met daaraan gekoppeld een meer uitgebreide burgerschapsopdracht en nadrukkelijker beleid van scholen om de veiligheid van ieder individueel kind te garanderen.

terug