Zorg

terug

Tijdens de coronacrisis hebben we het belang van een goed georganiseerde zorgsector gezien. Door de langdurige en ongekende inzet van het personeel in de zorg zijn tekorten in het zorgsysteem opgevangen. Onze zorg is onvoldoende onderhouden en klaargestoomd voor noodsituaties zoals een pandemie. PerspectieF wil dat dit veranderd. De zorg moet beter en efficiënter gefinancierd worden. Daarnaast moet het personeelstekort worden opgelost door de sector aantrekkelijker maken om in te werken.

Kijkend naar de toekomst zien we grote uitdagingen zoals een groeiende vraag naar zorg dankzij vergrijzing en oplopende personeelstekorten. Door in te zetten op preventie kan de groei van de zorgvraag afnemen. We komen daarom onder andere tot de volgende standpunten:

  • We willen dat de capaciteit van de zorg wordt opgeschaald. Met een transformatiebeleid kunnen de salarissen en de zeggenschap van verzorgend personeel worden verhoogd. Een kleiner personeelstekort heeft een verlagend effect op de werkdruk.
  • We willen een betere (materiaal)voorraad voor noodsituaties.
  • Het eigen risico per jaar blijft hetzelfde maar wordt opgedeeld in kleinere delen die per behandeling betaald worden. Zo worden mensen met een kleinere portemonnee niet ineens geraakt door een hoge factuur.
  • We willen dat de accijns op alcohol en tabak verder stijgen. Ook willen we dat deze producten in een paar jaar tijd enkel nog op speciaal aangewezen locaties worden verkocht.
  • We willen dat het gedoogbeleid voor softdrugs wordt afgeschaft. We zijn geen voorstander van legalisatie.
  • We willen dat er meer wordt ingezet op preventie. Gemeenten moeten worden ondersteund om (buiten)sport toegankelijk te maken.

terug