Friesland

Friesland is uniek in haar taal, volkslied, wapen en een zeer herkenbare vlag.  De ‘roots’ van ons huidige koningshuis liggen in Leeuwarden. Het bruisende hart van Friesland. Dit maakt Leeuwarden een hofstad. PerspectieF Fryslân maakt zich sterk voor de belangen van de (Friese) jongeren. Wij hebben als voornaamste doel om, naar aanleiding van actuele onderwerpen, politiek gerelateerde activiteiten te organiseren waardoor jongeren in onze provincie betrokken worden bij de politiek. Als bestuur staan we open voor goede ideeën, dus heb je een thema waar je meer over zou willen weten of een goed idee voor een ludieke actie? Laat het ons weten, want samen maken we deze Fryske afdeling tot een succes!

Actief worden in Friesland?

Presentatie PerspectieF Friesland

PerspectieF Fryslân presenteerde zich officieel op de nieuwjaarsborrel van de Provinciale fractie. Het is een enorme uitdaging, want een provinciale afdeling is een unicum voor de partij. Wij willen ons inzetten voor zaken die zich in Fryslân afspelen. 

Jongeren enthousiast maken voor de christelijke politiek’ is het doel van PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie. We willen daarbij het specifieke ChristenUnie-geluid naar voren brengen. We zijn erg enthousiast om aan de slag te gaan met lezingen, borrels en andersoortige samenkomsten. Met enige regelmaat willen wij ook sociale acties gaan voeren. Mochten er op gemeentelijk niveau belangrijke punten spelen, dan staan wij daar ook voor open.

Het Provinciale bestuur kwam met het idee om een jongerenafdeling op te richten. Zodoende is Jantina aan de slag gegaan. Hepke voegde zich hierbij aan. Al snel werd de conclusie getrokken dat het beter is om te proberen een afdeling op te richten in plaats van ambassadeurs te worden. Edgar, Rogier en Warna wilden ook meedoen, waardoor we nu een groep zijn van vijf mensen.

Met ons vijven lukt het niet. Iedereen is nodig! Gelukkig hebben we al enthousiaste reacties gekregen van de Friese PerspectieF’ers toen we een informatiemail verstuurden. Heb je ideeën en wil je ook actief meedoen? Laat het ons weten! We zijn te bereiken via het mailadres friesland@perspectief.nu en op Facebook ‘PerspectieF Fryslan’.

Jantina van der Valk- Kooistra - voorzitter
Hepke Deelstra - vice-voorzitter
Warna de Jager - lid extern
Edgar Baghdasaryan - algemeen bestuurslid
Rogier van Dijk - algemeen bestuurslid

Kickstart PerspectieF Friesland

Binnenkort organiseren we onze startactiviteit in de Irish Pub, midden in het Centrum van Leeuwarden waarbij Anja Haga, wethouder van Arnhem en voormalig voorzitster van de Friese Statenfractie, zal komen spreken over het waarmaken van je (politieke) ambities. 

Over Anja Haga:
Anja is sinds 30 november 2015 wethouder van Arnhem, waarbij ze de portefeuilles Zorg en Welzijn, Wijkzaken, Vluchtelingenzaken en Duurzaamheid voor haar rekening neemt. Voor haar wethouderschap in Arnhem was ze gedurende zes jaar voorzitter van de Friese Statenfractie, waar ze door de Provinciale Staten in 2015 werd verkozen tot 'Beste Statenlid' en 'Statenlid met de meeste kennis van zaken'.