Jongeren, Bestaansangst en Hoop

IMG-20231111-WA0096.jpg
Bestuursfoto Evelijn Zandberg.jpeg
Door Wouter de Reus, Evelijn Zandberg op 11 november 2023 om 18:10

Jongeren, Bestaansangst en Hoop

De wereld ligt als jongere aan je voeten, maar je moet het wel zelf maken. Dat is de boodschap die in onze samenleving leeft. Als jonge politicus spreek ik veel jongeren. Ik hoor hun zorgen en kan het goed begrijpen. Een huis vinden is moeilijk, studeren levert stress op, het klimaat gaat naar de knoppen. Ik hoor weinig hoop. Jongeren ervaren een enorme prestatiedruk. Ze worden afgerekend op wat er niet goed gaat, ze zijn wat ze presteren.

Angst blokkeert. Hoe kan je jongeren vragen om te presteren als ze een voortdurend gevoel hebben van beklemming? Bekend is dat maar liefst 1 op de 7 jongeren depressieve klachten ervaart. Maar veel jongeren geven aan dat ze niet over hun mentale welzijn willen praten door het stigma dat eromheen hangt. Dat is heftig. Jongeren voelen zich depressief, hebben paniekaanvallen en slaapproblemen, maar durven er niet over te delen uit angst voor reacties uit de omgeving. En het wordt nog erger: suïcide onder jongeren is op dit moment doodsoorzaak nummer één.

In alle onzekerheid speelt politiek een grote rol. Veel jongeren hebben niet het idee dat ze op een overheid kunnen vertrouwen. Er worden hen beloftes gedaan of geïnsinueerd die later worden teruggedraaid. Kijk bijvoorbeeld naar de rente op studielening, of de studielening op zich, die wel degelijk invloed blijkt te hebben op hypotheken. De overheid lijkt zo ver weg dat jongeren niet het idee hebben dat mensen in Den Haag weten wat er onder jongeren speelt, laat staan dat ze er voor hen zijn.

Juist daarom is het belangrijk dat jongeren worden meegenomen in de besluitvorming. Niet eenmalig, maar structureel! We moeten jongeren actief blijven betrekken bij beleid. Neem hier als voorbeeld het initiatief van PerspectieF en Kamerlid Nico Drost om jongeren aan de formatietafel te krijgen, de motie werd door de Tweede Kamer aangenomen. Maar ook hoe ChristenUnie zich bleef inspannen tegen het leenstelsel.

Hopen is niet makkelijk. Hoop moet ruimte krijgen, en de overheid moet die ruimte geven. Zoals gebeurt bij de aardgaswinning in Groningen; waar deChristenUnie dankzij het amendement ‘Elke regio telt’ van jongeren nu concreet uit waar de leefbaarheid van jongeren minimaal aan moet voldoen. Zoals de afbouw van fossiele subsidies. Zoals woningbouw: ook hier spreekt de ChristenUnie dankzij een amendement van jongeren helder uit: betaalbare, flexibele en duurzame woningbouw moet centraal staan.

Gelukkig zijn er jongeren die durven te hopen en ook voor die hoop vechten. Door zich te verenigen als coalitie Y, maar ook door zelf praktisch aan de slag te gaan. Door mantelzorgverlof, ook voor jongeren. Door meer buurthuizen, ontmoetingsplekken. Mensen zijn sociale wezens en niemand verdient het om eenzaam te zijn. Ook jij kan hoopbrenger zijn door iemand uit je omgeving mee te nemen naar activiteiten en ontmoetingsplekken. Hoop betekent dit: je zet je in voor een andere wereld, hoop zet aan tot concrete daden. Leeftijd en achtergrond maakt niet uit.

Hoop vraagt duidelijke politieke keuzes. Een eerlijker belastingstelsel en afschaffing van toeslagen. Het huidige toeslagenstelsel geeft stress aan gezinnen waardoor in sommige gezinnen de prioriteit komt te liggen bij overleven. Dit kan anders. Door een nieuw belastingstelsel krijgen gezinnen meer (financiële) ruimte, waardoor er meer ruimte komt voor families, vrienden, buren om tijd met elkaar door te brengen. Dat geeft ook kracht, weerbaarheid. Dus verwacht het niet alleen van de overheid, verwacht het ook van je omgeving en de samenleving. We mogen elkaar veel actiever opzoeken en betrokken zijn op hoe het met iemand gaat.

Dit proces vraagt tijd, maar vraagt nu ook een bewuste keuze. Laten we onze toekomst vullen met hoop? Hoop doet leven. Dus we roepen op om bij deze verkiezingen te stemmen voor de toekomst van jongeren. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin jongeren gelukkig zijn en hun angsten worden overwonnen.

Wij durven te hopen op een hoopvolle toekomst voor onze jongeren.

Wouter de Reus is kandidaat voor de ChristenUnie

Evelijn Zandberg is Bestuurslid Politiek namens PerspectieF