Statement: Israël & Gaza

Israel
Door Bestuur van PerspectieF op 10 oktober 2023 om 17:48

Statement: Israël & Gaza

Laat ons hart dichtbij de slachtoffers blijven. Dat is onze taak als christenen.

De terroristische organisatie Hamas is een verschrikkelijk bloedige oorlog begonnen in Israël. De meest weerzinwekkende beelden worden ons op het netvlies gedrukt. Hamasstrijders die paraderen met de lichamen van vrouwen, Israëlische burgers die zomaar uit hun auto’s worden geplukt, weerloze mensen die geëxecuteerd worden en Israëlische burgers en militairen die gekidnapt worden.

Er woedt opnieuw oorlog in Israël. Een oorlog die het voortbestaan van de Israëlische Staat bedreigt. Een oorlog die in gang is gezet door Hamas, wetende dat dit conflict vele burgerslachtoffers betekent. PerspectieF bidt voor vrede. We bidden dat onschuldige burgerslachtoffers verder bespaard mogen blijven en dat de wapens worden neergelegd, zodat deze oorlog niet verder escaleert.

Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen en een rechtvaardige oorlog te voeren tegen de inval van Hamas. Als christenen moeten we onszelf hierin telkens afvragen in hoeverre de Israëlische verdediging te verenigen is met wat de bijbel van ieder mens vraagt. Hamas moet dus worden verdreven op effectieve wijze, maar met oog voor het leed van onschuldige Palestijnse burgers.

Het betalen van een ‘’ongekende prijs’’ door Palestijnse burgers, zoals president Netanyahu stelde, komt daarmee niet overeen. Palestijnse burgers worden hierdoor onderdeel van een verschrikkelijke geweldsspiraal. Ook het afsluiten van Gaza van schoon drinkwater en voedsel is een oorlogsmisdaad, zoals vastgelegd in de Geneefse Conventie, en komt niet overeen met wat de bijbel van ons vraagt. De toegang voor humanitaire hulp aan de slachtoffers in Palestina mag volgens PerspectieF niet worden stopgezet, maar moet nóg beter gecontroleerd worden dan nu al gebeurt, zodat gelden niet in handen kunnen komen van Hamas.

PerspectieF hoopt dat onze regering oog zal blijven houden voor dit verschrikkelijke conflict. Aandacht hiervoor mag net zoals bij de Oekraïne-oorlog nimmer verslappen. Daarnaast roepen we onze regering op om oog te hebben voor de positie van de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat de inval van Hamas in Nederland op grote schaal is gevierd laat opnieuw zien dat het gevoel van onveiligheid, dat heerst binnen de Joodse gemeenschap in Nederland, gerechtvaardigd is. Het blijft daarom belangrijk om antisemitisme harder dan ooit tegen te gaan en de Joodse gemeenschap te ondersteunen waar nodig.

Na het openen van sociale mediakanalen als X kunnen we wel stellen dat het conflict de afgelopen dagen heeft geleid tot vergaande polarisatie in eigen land. Online wordt onnodig met modder gegooid, wordt het conflict gesimplificeerd en worden gebeurtenissen geframed voor politiek gewin. Het gebrek aan een inhoudelijk politiek discours in deze discussie is schrijnend en leidt ons hart af van waar het zou moeten zijn. Sommige leden van onze eigen partij zijn hierin geen uitzondering en laten hun emoties vaak gaan. Hierin draagt hun retorische opstelling bij aan de polarisatie over een ontzettend complex conflict.

Zoals Ruurd Ubels in het ND stelde op maandag 9 oktober: “Wie merkt toch heel boos te zijn, doet beter zijn ogen dicht en vouwt zijn handen”. Wij zouden daar nog graag aan toevoegen dat we alle emotie begrijpen, vooral ook omdat wij vanuit Bijbelse waarden begaan zijn met Israël. Onze harten moeten desondanks dichtbij de Israëlische en Palestijnse slachtoffers zijn die op dit moment ongekend leed en onrecht meemaken. Voor deze mensen doen we onze ogen dicht en vouwen we onze handen.

Het bestuur van PerspectieF