De hoogste tijd voor een landelijk vuurwerkverbod!

fireworks-1953253__340.jpg
ChrisNoordzij
Door Chris Noordzij op 30 december 2022 om 18:39

De hoogste tijd voor een landelijk vuurwerkverbod!

Elke jaarwisseling weer steken we in Nederland vuurwerk af om met elkaar vrolijk het nieuwe jaar te beginnen. Maar hoelang wegen de gezelligheid en pracht en praal van vuurwerk nog op tegen de vele nadelen en gevolgen? Wat PerspectieF betreft is het mooi geweest en is het dringend tijd voor een landelijk vuurwerkverbod.

Tijdens en rond de jaarwisseling vallen er gemiddeld maar liefst 1500 slachtoffers door het toedoen van vuurwerk. Dit legt een enorme druk op ons zorgstelsel, terwijl ziekenhuizen en huisartsenposten al te kampen hebben met een enorme druk en toenemende tekorten. Daarnaast is ruim 40% van de slachtoffers omstander, dit betekent dus dat iets minder dan de helft van de slachtoffers zonder eigen toedoen in gevaar wordt gebracht rondom de jaarwisseling. Ook zorgt vuurwerk regelmatig voor een hoop materiële schade, schade die de gemeente of provincie de dagen er na weer moet opruimen. Het zou een hoop werk en vooral geld schelen als al deze schade niet opgeruimd of gerepareerd moet worden. Alle Nederlanders draaien, als belastingbetaler, uiteindelijk weer op voor alle kosten van de materiële schade en ook voor de kosten die de hulpdiensten en de zorg maken tijdens de jaarwisseling.

In een tijd, waarin we ons terecht zorgen maken over de steeds sneller toenemende klimaatverandering en opwarming van de aarde, is het niet meer uit te leggen dat wij elk jaar weer vrolijk met elkaar vuurwerk afsteken. Vuurwerk is enorm schadelijk voor het milieu, jaarlijks komt er bij het afsteken van vuurwerk een ruime 3.5 miljoen kilo aan CO2-uitstoot vrij, ter vergelijking: een bedrijf als Tata Steel stoot in een jaar tijd 7.5 miljoen kilo CO2 uit. Daarnaast komt er bij het afsteken van vuurwerk een hoop fijnstof vrij. Tijdens de jaarwisseling kan de hoeveelheid fijnstof tot meer dan 1000 microgram per kubieke meter toenemen, normaal gesproken is dit gemiddeld negentien microgram fijnstof in een kubieke meter lucht. Ook zitten er veel verontreinigende materialen in vuurwerk, dit beland allemaal in ons water en onze bodem en die raken hierdoor vervuild.

De politie heeft afgelopen tijd aangegeven dat zij ook pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod. Ze achten het verbod handhaafbaar. Wel plaatst PerspectieF daar enkele kanttekeningen bij, omdat we ons wel zorgen maken over de toenemende krapte bij de politie en de veiligheid van al onze politiemensen. Daarom is het belangrijk dat er de komende jaren volop geïnvesteerd blijft worden in de politie. Zo verzekeren we onszelf ook van een betrouwbare capaciteit om het vuurwerkverbod te handhaven. Aan de andere kant zou een vuurwerkverbod er ook voor kunnen zorgen dat hulpdiensten minder vaak hoeven uit te rukken, waardoor er minder capaciteit nodig is. Er wordt door diverse personen gepleit voor een onafhankelijke keuze voor gemeenten om wel of niet een vuurwerkverbod in te voeren. Toch hebben verschillende organisaties aangegeven dat door de verschillen tussen gemeenten er onduidelijkheid en verwarring ontstaat en het slechter handhaafbaar is als het in de ene gemeente verboden is, maar in de buurtgemeente niet.

Dit alles maakt dat wij pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod in 2023.

Labels: