PerspectieF: durf te hopen!

durf te hopen.png
Door Bestuur van PerspectieF op 10 februari 2023 om 12:00

PerspectieF: durf te hopen!

Als PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, staan we in een lange traditie van hoopvolle idealisten. We worden geraakt door het onrecht om ons heen en gaan dan niet passief bij de pakken neer zitten, maar willen juist aan de slag! We geloven dat er altijd licht aan het einde van de tunnel is. In de tijd waarin we nu leven is dat soms wel lastig. We zien een aaneenschakeling van crises - over klimaat en stikstof, asiel en huisvesting, schulden en mentale gezondheid. Dit kan je ongerust en onzeker maken. Het vraagt om moed om tegen de stroom in tóch aan de slag te gaan om uitdagingen aan te pakken. Dit is waar we voor staan. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, durft te hopen op een rechtvaardige, groene en medemenselijke toekomst!

Hoe gaan we dit doen?

Ten eerste zetten we ons in voor een rechtvaardige toekomst. Dit betekent goede huisvesting boven huisjesmelkers, ontplooiing boven studieschuld en mentale gezondheid boven prestatiedruk. We willen dat jongeren worden betrokken bij besluitvorming: niet over, maar met ons! Ook gaat de democratische rechtsstaat ons aan het hart. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld moeten mensenrechten gewaarborgd worden.

Ten tweede werken we aan een groene toekomst. De schepping schreeuwt om aandacht en we missen urgentie in het klimaatbeleid. Groen moet boven groei staan en welzijn boven welvaart. We pleiten voor een versnelde groene transitie, waarbij duurzaam leven iets is voor iedereen. We moeten de natuur herstellen en beschermen. Het is onze toekomst, we kunnen niet anders!

Ten derde maken we ons hard voor een medemenselijke toekomst. We moeten altijd op blijven komen voor onze kwetsbare medemens. Niemand zou buiten moeten slapen in Nederland. Het is tijd voor nieuw, ruimhartig asielbeleid en menswaardige opvang. Gedupeerden van bijvoorbeeld het Toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen verdienen onze blijvende aandacht én actie. Wereldwijd komen we eveneens op voor de kwetsbaren en strijden we tegen mensenhandel en moderne slavernij.

PerspectieF blijft weg van de politiek om de politiek, maar zet zich in voor een politiek die mensen dient. We zijn kritisch, maar constructief, en zullen gevraagd én ongevraagd onze mening blijven geven. Boven alles vertrouwen we op God, en dus durven we te hopen.

Wij zijn PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. Wij worden geraakt door het onrecht in deze wereld en willen daar wat aan doen. Wij vormen een enthousiast netwerk van ambitieuze christelijke jongeren en durven te hopen op een rechtvaardige, groene en medemenselijke toekomst.

Durf jij dat ook? Word lid! 💙 #durftehopen