Hulp aan Armeense vluchtelingen broodnodig

Ondersteun Armenie
Door Willem Holdijk op 28 september 2023 om 15:04

Hulp aan Armeense vluchtelingen broodnodig

Ondersteun Armenië!

Op dit moment van schrijven zijn al meer dan 50.000 Armeniërs gevlucht van Nagorno-Karabach naar Armenië. De Armenen, waarvan de meerderheid christen is, vrezen voor een etnische zuivering nu Azerbeidzjan is begonnen met een “anti-terroristische operatie” in de regio.  Het baart PerspectieF zorgen dat de situatie voor deze mensen in hoog tempo verslechtert. 

Er was de afgelopen maanden al sprake van een humanitaire crisis door de blokkade van de Lachin-corridor door Azerbeidzjan. Deze corridor is de enige manier waarop voedsel en verschillende vormen van noodhulp het gebied kunnen bereiken. Sinds juni 2023 heeft Azerbeidzjan de corridor geblokkeerd, waardoor voedsel, brandstof en medische hulp van bijvoorbeeld het Rode Kruis niet meer worden toegelaten. Maar daarbovenop komt nu dat in onderhandelingen tussen Armenië, Azerbeidzjan en de plaatselijke leiders, de rechten van de Armeense bevolking in Nagorno-Karabach niet gewaarborgd worden. De Azerbeidjaanse regering wil onder andere geen bescherming bieden tegen etnisch geweld. De rol van Rusland als mediator in dit conflict is, over tijd, steeds dubieuzer geworden en het rekenen op Russische steun werd door de Armeense president Pasjinian bestempeld als een ‘strategische fout’. Russische vredestroepen hebben niet ingegrepen op de momenten waar dat zo nodig was.

Eis 1: ongeveer 120.000 etnische Armeniërs wonen in dit gebied en het is voor vele generaties hun geboortegrond. Bijna allemaal voelen de Armeniërs de dreiging van een etnische zuivering, vooral nu Azerbeidzjan heeft uitgesproken dat het alle Armeense politieke structuren teniet wil doen. Armenië heeft aangegeven de inwoners van Nagorno-Karabach op te vangen, maar heeft nog geen plan om dit goed uit te voeren. Deze vluchtelingen verdienen vergaande steun. Daarom roept PerspectieF het kabinet op om zo snel mogelijk humanitaire hulp toe te zeggen aan Armenië zodat de vluchtelingen goed opgevangen kunnen worden en toegang hebben tot basisvoorzieningen als voedsel, water en onderdak.

Eis 2: We hebben gezien dat Aliyev de vorige waarschuwingen van het Westen om geen geweld in te zetten heeft genegeerd. Met de sterker wordende Russische en Turkse steun aan Azerbeidzjan was de inzet van het Westen niet groot genoeg om vredesprocessen en resoluties in gang te zetten die de Armeense bevolking kunnen beschermen. Daarom roept PerspectieF het kabinet op, nu Armenië zich vastklampt aan het Westen, dat Nederland zich presenteert als een betrouwbare internationale partner voor Armenië. We roepen het kabinet op om de democratie van Armenië’s leider Pasjinian te ondersteunen en zich uit te spreken bij de VN voor het handhaven van het verdrag tussen Armenië en Azerbeidzjan uit 2020 maar zonder Russische vredestroepen. In januari 2023 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen (1) waarbij een VN-vredesmissie de Russische zou vervangen, wat hiervoor een passende oplossing is. Daarnaast moet de EU sanctiepakketten voorbereiden om de expansiedrift van Azerbeidzjan te temmen (2). Hierbij moet het afschalen van de gasdeal tussen de EU en Azerbeidzjan als optie meegewogen worden. 

 

  1. https://oc-media.org/eu-parliament-calls-for-osce-peacekeepers-in-nagorno-karabakh/
  2. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/09/25/er-komt-een-schrijnende-exodus-op-gang-uit-nagorno-karabach-a4175427?utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_term=in-byline