Mijn brief aan Nederland

Mijn brief aan Nederland
Bestuursfoto Evelijn Zandberg.jpeg
Door Evelijn Zandberg op 21 november 2023 om 22:19

Mijn brief aan Nederland

Jongeren maken zich druk om armoede, klimaat en medisch-ethische thema’s. Grote thema’s met een hoge dosis toekomstperspectief. Nog nooit was een generatie zo betrokken bij het wereldtoneel als generatie Z. Juist dit baart mij zorgen. Afgelopen week bleek uit een klein onderzoek van het Nederlands Dagblad dat veel jongeren bij de verkiezingen niet kiezen voor jongerenthema’s (https://www.nd.nl/nieuws/student/1199820/christelijke-studenten-keren-christenunie-de-rug-toe-ik-ben-c). Eerder schreef ik een artikel (https://www.perspectief.nu/nl/blog/2023/11/11?weblog-postTitle=Jongeren-Bestaansangst-en-Hoop&originNode=8371).  Als zelfs jongeren zich niet meer druk maken om jongerenthema’s, wie doet het dan wel?

Onze generatie krijgt het niet beter dan de vorige generaties, dat lijken wij jongeren geaccepteerd te hebben. Een woning krijgen is bijna onmogelijk, het klimaat gaat naar de knoppen en boodschappen worden steeds duurder. 
Gelukkig heeft ChristenUnie plannen de armoede aan te pakken met een eerlijker belastingssysteem en delen ze het amendement van hun jongerenafdeling betaalbare, flexibele en duurzame woningen centraal te zetten Want ook wij jongeren slikken niet zomaar alles wat er speelt, we komen wél in actie: jongeren protesteren voor meer woningen, betere asielopvang, een gezond klimaat, en een rechtvaardig studiestelsel. We willen een rechtvaardige wereld en strijden tegen onrecht. Maar geeft dat ook de doorslag bij de stembus? Ondertussen lijken jongeren te accepteren dat wij er slechter vanaf komen dan de generatie voor ons. Je bent immers wat je bereikt, succes is maakbaar,dus je moet gewoon nog iets beter je best doen. Ik vraag me af: wie maakt zich nog hard voor de jongeren?
We hebben ministers en staatssecretarissen die zich bezighouden met jeugd. ChristenUnie heeft zelfs een motie ingediend om jongeren aan de formatietafel te krijgen. Toch zien we dat het ondanks deze inspanningen slecht gesteld is met het welzijn van jongeren. Hoe kan het dat jongeren zich in de steek gelaten voelen en de grootste groep niet-stemmers zijn? Blijkbaar is er meer nodig, en moet er een alomvattend beleid komen dat overkoepelend vanuit meerdere ministeries bezig is met jeugd. Er zijn namelijk echt grote zorgen; Dakloosheid onder jongeren is een groeiend probleem, net als de prestatiedruk. Ondertussen komen er berichten in de media over maatschappelijke diensttijd en dat we meer moeten omzien naar elkaar. Mooie plannen, buurthuizen en zorgen voor elkaar is prachtig, maar hoe is dit te rijmen met de al bestaande druk op jongeren? Er wordt nog meer van jongeren verwacht, maar tegelijk worden de basisbehoeftes niet vervuld. Zo geven studenten aan dat ze moeite hebben met rondkomen door de toenemende inflatie, kamers zijn opgekocht door huisjesmelkers, maar je moet je studie zo snel mogelijk halen, want anders heb je een hoge schuld. Hoe verantwoorden wij onze politieke keuzes naar onze jongeren?
In deze verkiezingstijd horen we mooie beloftes over jongerenparticipatie en idealistische dromen voor jongeren. Ik vraag me af  waar die zullen blijven na 22 november? Zullen we er nog van horen?  We kennen de cijfers, 1 op de 6 jongeren kinderen heeft mentale ondersteuning nodig en 1 op de 7 jongeren heeft geregeld depressieve klachten. Onder jongeren is zelfdoding de grootste overlijdensoorzaak. Het gaat niet goed. Er zijn lange wachttijden, de jeugdzorg ligt op zijn gat. Er is een woeste storm gaande, maar wat gaan we doen om het aan te pakken? Wie gaat er opstaan om voor jongeren en onze toekomst op te komen?
Jongeren, laat alsjeblieft van je horen. Onze stem is belangrijk. Onze stem wordt anders gemist. Zoek elkaar op. Zoek steun en herkenning. Aan alle Nederlandse kiezers wil ik vragen: stem jij in het belang van jongeren, van onze toekomst? Kies voor een partij die de jeugd ziet, die wil samenwerken met jeugd en ons echt hoort. Ten slotte wil ik ook een oproep doen aan de politiek. Beleidsmakers, zie en hoor onze jongeren. Zie naar ons om en laat ons niet in de kou staan. Er is meer nodig voor onze jeugd, een Minister van Jeugd die omziet naar onze toekomst is nodig.
Denk en stem 22 november verstandig, stem ChristenUnie, stem voor de toekomst.