Nijsgearfetting

Controlesessie Amendementen 9 januari

Sneon 09 Jannewaris 2021 09:59 Vanaf 11 uur komen we weer bijeen om de amendementen te bespreken in een controlesessie. Tijdens de controlesessie zullen de ingediende amendementen van afgelopen woensdag verder besproken worden.... full story

Amenderingssessie 6 januari

Logo PpF Rond blauw-witWoansdei 06 Jannewaris 2021 11:18 Hieronder zijn de amendementsvoorstellen te vinden die woensdagavond 6 januari behandeld zullen worden tijdens de Amenderingssessie. full story

Masterclass: Moties en amendementen schrijven

Motie schrijven.pngMoandei 04 Jannewaris 2021 13:50 Zaterdag 30 januari vindt het congres van de ChristenUnie plaats, waarbij het verkiezingsprogramma zal worden vastgesteld. Voorafgaand het congres is er nog de mogelijkheid om amendementen en moties in te dienen. full story

Kinderen in de modder van Moria verdienen beter

Kopie.jpgWoansdei 23 Desimber 2020 22:44 In de uitvoer van de Moriadeal wordt pijnlijk zichtbaar hoe beroerd dit compromis is. De politiek moet beter kunnen en dat zullen de ChristenUnie en D66 moeten gaan laten zien bij eventuele coalitieonderhandelingen. Tot die tijd zal de regering bij het kerstdiner moeten uitleggen waarom nog niet alle 100 kinderen in Nederland zijn opgevangen. Heeft zij zich daadwerkelijk tot het uiterste heeft ingespannen om de Moriadeal ten uitvoer te brengen, zoals de Kamermotie van haar vroeg? full story

Een vestigingsklimaat voor plant en dier: tienpuntenplan

Banner website (1).pngSneon 12 Desimber 2020 14:46 Het Nederlandse natuurlandschap is aan razendsnelle ontwikkelingen onderhevig; ontwikkelingen die voor een groot deel helaas negatief uitpakken. Ingeperkte ruimte, vervuiling en afname van de biodiversiteit schaden de gehele ecologische keten. Zonder een stabiele staat van de natuur zal ook onze welvaart en welzijn daaronder lijden. Het tij moet dus krachtig en snel gekeerd worden, zodat we in de toekomst kunnen blijven leven te midden van gezonde natuur. full story