Resultaten drugsenquête

Drugs breed.pngdinsdag 01 februari 2022 20:55

De enquête over drugs werd flink gepromoot met: ‘vul in, ongeacht hoeveel jouw kennis en interesse met betrekking tot dit thema’. Uiteindelijk hebben 76 leden van PerspectieF de enquête ingevuld. We lichten een aantal resultaten voor je eruit. Voor wie geïnteresseerd is: alle resultaten zijn te bekijken (zie onderaan).

De kennis over en interesse voor drugsbeleid wisselt. De opstelling van ChristenUnie met betrekking tot drugs is 25% van de respondenten niet bekend, 18,4% staat er 100% achter, 31,6% vindt het prima standpunten. Slechts 10,5% van de respondenten heeft helemaal geen interesse voor het thema drugs. Onder PerspectieF’ers wordt heel verschillend gekeken naar drugsbeleid. Ruim een derde (35,5%) van de respondenten vindt dat alle drugs verboden moet worden, een vijfde (19,7%) vindt dat een deel gelegaliseerd moet zijn en 14,5% vindt de huidige categorisering van hard- en softdrugs niet kloppen. In de optionele toelichting op deze vraag komt vooral terug dat mensen het drugsbeleid te eenzijdig - ‘niet de oplossing voor een probleem’, ‘eenzijdig belicht’, ‘drugs is geen plezierdingetje maar een schreeuw om hulp’ - en onvolledig is. Moet alcohol niet op dezelfde manier als drugs bekeken worden, is een vraag die meermaals terug keert. Mensen geven ook eerlijk aan zelf evenmin de oplossing te hebben. De kwetsbaarheid van drugsgebruikers wordt benadrukt: kwetsbare mensen moeten niet gecriminaliseerd worden, het thema moet breder aangevlogen worden.

Stellingen

We legden de respondenten stellingen voor. De meningen zijn divers, maar her en der zit een flinke uitschieter. Dat de kennis over drugs onvoldoende en eenzijdig is, daar is het gros van de respondenten het over eens (78,9%). Ook bij deze stellingen vindt een meerderheid dat de risico’s van alcohol beter belicht moeten worden (73,9%).

Verder werden er in de enquête enkele stellingen voorgelegd die betrekking hadden op de effectiviteit en kwaliteit van het drugsbeleid. Van de deelnemers vindt 71,7% dat het in bezit hebben van gebruikershoeveelheden harddrugs strafbaar moet worden. Een kleine minderheid is het hiermee oneens of heeft geen mening. Ook vindt veruit het grootste deel van de respondenten (84,2%) dat de classificatie van harddrugs opnieuw bekeken moet worden. De meningen verschillen over of de rechter de strafmaat moet bepalen voor het bezit van gebruikershoeveelheden drugs. De meerderheid (53,9%) is daarvan voorstander, 26,3% is tegenstander. De vraag had helderder geformuleerd kunnen worden: het ging ons om de vraag of de Tweede Kamer bijvoorbeeld (als medewetgever) concreter dan nu moet bepalen welke straf bij welke overtreding moet worden opgelegd - of dat zij de ruimte hiervoor laat bij de rechter. Tot slot vindt het gros van de respondenten (90,8%) dat er meer geld moet vrijkomen voor verslavingszorg en reïntegratie van verslaafden. Tegelijk zijn de meeste respondenten van mening (84,2%) dat drugsgebruikers en -dealers zelf moeten opdraaien voor de maatschappelijke kosten van drugsgebruik.

Wat betreft voorlichting vinden de meeste respondenten dat informatie helder en toegankelijk moet zijn op sites, er gastlessen gegeven moet worden op scholen en er een preventiecampagne moet worden opgezet. Geen verrassende uitkomsten: in de reacties wordt opgemerkt dat deze stellingen érg makkelijk aanvinken waren. Meerdere PerspectieF’ers stellen de vraag of niet beter kan worden gefocust op de motivatie van drugsgebruik, en merken op dat de enquête vooral inging op de gevolgen van drugsgebruik.

Conclusie

Duidelijk is dat de PerspectieF’ers die de enquête invulden toch een vrij uitgesproken mening hadden, en dat dit behoorlijk verschillende meningen opleverde. Dat de kennis over drugs mag worden verbeterd, slaat ook deels op henzelf: in de reacties geven PerspectieF’ers aan dat ze soms specifieke kennis nodig hadden voor vragen. Het is de vraag of PerspectieF op het thema drugs, of subthema’s ervan, een andere opstelling heeft dan haar moederpartij: de ChristenUnie. In combinatie met het feit dat een overtuigende meerderheid van de respondenten zegt (soms) interesse te hebben voor dit thema, kan een activiteit interessant zijn. Hoe dan ook geeft deze enquête een (eerste) inkijkje in hoe - het altijd toch heel diverse - PerspectieF denkt over drugs.

 

Nieuwsgierig naar alle resultaten en antwoorden? Hier kun je de analyse bekijken: https://docs.google.com/forms/d/1fs1GbAEr6EdvJUp6UmN2lX1H1F6AEjkeHvSezG-gHdY/viewanalytics

« Terug

Reacties op 'Resultaten drugsenquête'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2022

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari