Interview met kandidaat-bestuurslid Opleiding Bart Bolhuis

3.pngdinsdag 14 juni 2022 20:22

In het kader van de bestuursverkiezing interviewde ik Bart Bolhuis (23), kandidaat voor Bestuurslid Opleiding. Het Bestuurslid Opleiding is verantwoordelijk voor trainingen, opleidingen en trajecten, en betrokken bij het Fellowsprogramma van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.

Redacteur: Marlies Oevermans

Bart, geboren en getogen in Zwolle, studeert theologie in Apeldoorn en woont tegenwoordig in Hilversum. Volgend jaar is hij van plan zijn focus te verleggen naar de VU in Amsterdam, waar hij de master Theologie & Religiewetenschappen wil gaan doen. Al snel komen we op zijn ietwat bijzondere hobby: uren rondstruinen op Google Maps. “Ik vind het leuk om te zien hoe de wereld eruit ziet. Vandaag had ik een plek in Noorwegen gevonden, Reine. Dan ga ik gelijk kijken hoe ik er met de trein zou kunnen komen.” Ik vraag Bart of hij dan ook veel reist. Dat blijkt wel mee te vallen. Hij zegt wel van avontuur te houden, maar minder fan te zijn van de toerist uithangen.

Ik vraag Bart wat hem aantrekt in de bestuursfunctie Opleiding. Hij zegt het fijn te vinden dat de taak wat meer op de achtergrond is. Het vormende in de functie sprak hem aan. “Als bestuurslid Politiek of voorzitter moet je je heel erg uitspreken. Met mijn studie theologie vind ik het gebied erachter heel interessant. Hoe kom je tot een overtuiging, hoe ben je als persoon? Hoe verhoud je je tot andere overtuigingen? Ik vind het leuk om contacten te leggen en mensen te enthousiasmeren. Dus vandaar...” Waarom hij voor de functie heeft gesolliciteerd? Bart zegt theologie te zijn gaan studeren omdat hij voorganger wilde worden. Tijdens zijn studie kwam hij tot de conclusie dat hij nog wat meer tijd nodig heeft zich te verbreden en te verdiepen en zocht naar een manier om zijn vaardigheden in te kunnen zetten. Bart werd geïnspireerd door een podcast met Eppo Bruins. “Op het moment  van opnemen stond hij niet op een verkiesbare positie. Ik vond dat hij een mooie houding had. Hij wilde wegblijven van ellebogenwerk en stond toch voor zijn idealen en principes.” Bart nam contact op met Bruins en is een wandeling met hem gaan maken. Bruins adviseerde hem actief te worden bij PerspectieF, waarop hij solliciteerde als bestuursondersteuner. Hij werd niet aangenomen, maar wel adviseerde men hem om als bestuurslid te solliciteren. Bart zag dit als een gave kans om zichzelf te ontwikkelen en wat te betekenen, dus greep deze met beide handen aan.

Wat hem aantrekt in politiek? “Het lastige in politiek is... je bent overtuigd van iets. Dat is iets heel moois maar ook iets heel gevaarlijks. Dat heb je ook in geloofszaken. Zonder overtuiging heb je niets en is het leeg, maar te overtuigd zijn is ook een gevaar. Je bent dan bereid soms te veel te doen.” Bart is van mening dat de christelijke traditie iets unieks te brengen heeft. Hij zegt door het verhaal van God te zijn geïnspireerd om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook aan de ander. “Dat je de stap maakt: misschien heb ik het fijn, maar geldt dat ook voor een ander?” Volgens Bart is het belangrijk om, als je wel de mogelijkheid hebt gehoord te worden, je stem te gebruiken voor mensen waar niet naar geluisterd wordt. “Ik zie daarin een onderscheidende rol voor christelijke politiek”.

Ik vraag Bart welke politieke thema’s hem interesseren. Zijn antwoord luidt als volgt. “Wat ik heel interessant vind is als iemand zegt: dit vind ik, want de Bijbel zegt dit. Dat spanningsveld vind ik boeiend: hoe kom je vanuit religieuze teksten tot politiek?” Hij noemt het voorbeeld van abortus. “Mensen zijn tegen abortus op grond van de Bijbel, maar het woord abortus staat niet in de Bijbel. Over zulke zaken genuanceerd en fijngevoelig spreken is van groot belang”. De vertaalslag wordt voor Bart bijvoorbeeld concreet op het gebied van emancipatie. “Van die simpele dingen: dat mijn vriendin zich niet veilig voelt om ‘s avonds over straat te gaan. Of van een vriend die gekleurd is dat hij het idee heeft dat hij minder serieus wordt genomen door een bedrijfsmanager. Het volwaardig aanzien van elk mens, dat ligt mij aan het hart. ”

Bart zegt niet van zoetsappigheid te houden. In de verbinding tussen theologie en politiek mag het volgens hem best schuren. Hij ziet dit ook voor zich in de functie van bestuurslid opleiding. “We moeten leren kritisch te zijn. Kritisch op anderen, de bestuurscultuur, maar ook onszelf. Waarom vinden we dingen?”

Ik vraag Bart hoe hij het ideale PerspectieF-bestuur voor zich ziet. Volgens Bart is het ideale PerspectieF-bestuur in de eerste plaats dienstbaar. Een dienstbare opstelling naar de leden is belangrijk. Een ander wezenlijk element is moed, aldus Bart. Een moedig bestuur durft voor dingen te staan. Daarnaast benadrukt hij bescheidenheid. “Je moet je als jongerenpartij ook niet overschatten. Aan de ene kant brengt onze jeugdigheid ons tot inzichten die ouderen niet hebben. Aan de andere kant is een stuk nederigheid ook belangrijk. Wij zijn nog niet de leiders”.

Ten slotte vraag ik Bart wat voor hem de stip op de horizon is als het gaat om PerspectieF. Bart is van mening dat PerspectieF nog erg kan groeien en denkt daarbij concreet aan het ledenaantal. “Ik denk dat wij een boodschap hebben die heel veel mensen kan aanspreken, in de christelijke wereld en daarbuiten. Onze standpunten komen voort uit christelijke waarden: daar geloven we in. Je hoeft echter geen vertegenwoordiging te zijn van alleen maar christenen.” Mensen hebben een soms wat ‘gezapig’ beeld van PerspectieF, aldus Bart. Zelf denkt hij dat PerspectieF juist heel inspirerend kan zijn. De partij vindt het belangrijk op te komen voor onrecht en zich in te zetten voor vrede. “Dat zijn moedige dingen, ik denk dat dat juist inspirerend kan zijn.” Praktisch zou hij in zijn potentiële functie als Bestuurslid Opleiding willen nadenken over hoe trainingen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden, zodat er een bredere groep van mensen ontstaat die echt betrokken is op PerspectieF. 

« Terug

Reacties op 'Interview met kandidaat-bestuurslid Opleiding Bart Bolhuis'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2022

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari