Wat doet Nederland als China Taiwan binnenvalt?

Grote afbeelding China Taiwan.pngdonderdag 09 december 2021 12:59

De houding van China ten opzichte van Taiwan wordt steeds assertiever. Het aantal schendingen van het Taiwanese luchtruim door Chinese gevechtsvliegtuigen bereikte recent een record, en ook internationaal laat China middels retoriek steeds duidelijker gelden dat het zijn wens voor annexatie van Taiwan lijkt te hebben aangesterkt.

Door Dominique Deinum & werkgroep Buitenlandse Zaken 

Recentelijk beperkte China in dit kader nog de diplomatieke banden met Litouwen, nadat het Taiwan een diplomatiek kantoor liet openen in het land, en leverde het flinke kritiek op een wapendeal van de VS met Taiwan.

Ondanks dat de wens van China onder leiding van de Communistische Partij om Taiwan in te lijven oud is en de argumenten hierachter bij velen bekend zijn, is ook de oppositie hiertegen oud. Vanwege de toegenomen internationale betrekkingen die China met andere landen heeft, zijn de kosten die er voor China mee gepaard kunnen gaan alleen maar gegroeid. Zo kan een invasie van Taiwan door China nagenoeg zeker op (militaire) oppositie rekenen van de VS, en is vanwege het recente AUKUS-pact – het trilaterale veiligheidsverband tussen de VS, het VK en Australië – militaire oppositie tegen een dergelijke actie van China door die staten eveneens waarschijnlijk. Het doel van dit pact is volgens velen om tegenwicht te bieden aan China. Naast de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië kan bij de opening van een interventie vervolgens ook militaire oppositie van vele andere westerse landen verwacht worden. 

Naast deze oppositie die hoogstwaarschijnlijk een militair karakter zou hebben, zou een dergelijke interventie ook een ramp betekenen voor de internationale handelsbetrekkingen tussen China en vele andere westerse landen. Het handelsverkeer door de Straat van Taiwan en omliggende wateren zou flink verstoord raken, en de spanningen op handelsgebied tussen China enerzijds en de VS en andere westerse landen anderzijds zullen waarschijnlijk een climax bereiken, met een dieptepunt in wederzijdse handel tot gevolg. Dit terwijl de wereldeconomie zich al in een fragiele toestand bevindt als gevolg van de coronapandemie en de maatregelen hiertegen. 

Daarnaast, hoewel nog relatief weinig landen Taiwan erkennen als onafhankelijke staat, zou een invasie van Taiwan door China ook op gespannen voet staan met het internationaal recht. Volgens het zelfbeschikkingsrecht geldt überhaupt dat het de Taiwanese bevolking zélf is die over het lot van Taiwan zou moeten beslissen. Tegelijkertijd spreekt Taiwan zelf niet de wens uit volledig onafhankelijk van China te worden. De negatieve gevolgen van zo’n uitspraak zouden ook voor hen niet te overzien zijn. Ondanks deze complexe situatie op het gebied van internationaal recht, blijft het feit bestaan dat China Taiwan niet zomaar mag binnenvallen.  

Ondanks dat de kosten-baten afweging voor een invasie van Taiwan door China voor China allerminst positief blijkt, zijn we toch getuige van een zorgelijke toename van assertiviteit en retoriek vanuit China die een invasie op handen doet lijken. Ook voor ons kan in handelsopzicht het willen tegenwerken van een invasie grote gevolgen hebben. Anderzijds, kan een succesvolle invasie van Taiwan door China wel eens een kantelpunt zijn in het machtsevenwicht tussen het Westen en zijn bondgenoten in Azië zoals Australië enerzijds en China anderzijds. Dit levert natuurlijk ook voor het Westen in zijn algemeenheid en Nederland in het bijzonder de vraag op, welke afweging maken wij, wanneer China tot een invasie overgaat? 

Hoe zie jij de rol van Nederland in dit conflict? Wat is ons belang? Zijn we bereid Taiwan te verdedigen ondanks de mogelijke hoge economische kosten? Volgen we de lijn van de EU of de NAVO of willen we hier zelf de leiding in nemen? Stuur je reactie van max. 200 woorden vóór 24 december naar internationaal@perspectief.nu en geef je ideeën mee aan de Tweede Kamerfractie! 

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari