Onze reactie op het coalitieakkoord

Banner nieuswsbericht.pngdonderdag 16 december 2021 08:17

Op woensdag werd het coalitieakkoord "omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" gepresenteerd. We zetten de punten die wij het belangrijkst vinden op een rijtje.

De hoogtepunten 

✔️ De studiebeurs komt terug 

✔️ Er komt 60% CO2-reductie, groene industriepolitiek en een wetenschappelijke adviesraad voor klimaatbeleid 

✔️ Er komt meer geld voor ontwikkelingssamenwerking 

✔️ De overheid bindt de strijd aan met armoede 

✔️ Nederland neemt een voortrekkersrol in de EU 

✔️ Veel beter woonbeleid, met focus op starters en betaalbare woningen 

 

Onderwijs 

✔️ De basisbeurs keert terug 

✔️ Het bijzonder onderwijs wordt stevig beschermd 

✔️ Investeringen in hoger onderwijs, een beter financieringsmodel 

✔️ Loonkloof docenten wordt gedicht 

❌ De compensatie voor de leengeneratie moet beter 

 

 Wonen 

✔️ De verhuurderheffing wordt afgeschaft 

✔️ De middenhuur wordt gereguleerd 

✔️ De Jubelton verdwijnt 

✔️ Het nationaal isolatieprogramma wordt uitgerold 

✔️ De minister voor Wonen keert terug 

❌ De Hypotheekrenteaftrek verdwijnt niet sneller 

 

Economie 

✔️ Flex wordt vaster, vast wordt iets flexer 

✔️ Zelfstandigen krijgen meer sociale zekerheid 

✔️ De kinderopvang wordt bijna gratis 

✔️ Armoede wordt actief bestreden 

❌ Er wordt te weinig werk gemaakt van vereenvoudiging van het belastingstelsel 

❌ het minimumloon wordt verhoogd, maar niet genoeg om de inflatie bij te houden. 

 

Klimaat 

✔️ Stip op de horizon is 60% CO2-reductie in 2030 

✔️ Er komt een groot investeringsfonds om de klimaattransitie te versnellen 

✔️ Er komt een wetenschappelijke adviesraad die het klimaatbeleid monitort 

✔️ Bedrijven moeten sneller gaan verduurzamen 

✔️ Er komt een generatietoets 

 

Bestuurscultuur 

✔️ De overheid wordt goed bereikbaar voor de burger 

✔️ Er wordt meer geïnvesteerd in de sociale advocatuur 

✔️ Er worden hardheidsclausules opgenomen in de wet 

❌ Weinig concreets voor de bestuurscultuur richting de kamer 

  

 Justitie & veiligheid 

✔️ Het actieplan ‘Samen tegen mensenhandel’ wordt voortgezet 

✔️ De hulpverlening voor sekswerkers wordt verbeterd, o.a. door uitbreiding van uitstapprogramma's 

✔️ Er is aandacht voor preventie van criminaliteit, specifiek voor kwetsbare jongeren 

❌ De experimenten met legale wiet worden voortgezet en uitgebreid 

 

Medische Ethiek 

✔️ De overheid probeert meer inzicht te vergaren om het aantal abortussen te verminderen 

❌ Voltooid leven wordt een vrije kwestie 

❌ Abortuswetgeving wordt een vrije kwestie 

❌ Embryowetgeving wordt een vrije kwestie 

 

Europa 

✔️ Het Europees Parlement moet een individuele Eurocommissaris kunnen wegsturen 

✔️ Er moet een Europese Veiligheidsraad komen 

✔️ Nederland neemt een voortrekkersrol in de EU 

✔️ Het systeem van ‘Spitzenkandidaat’ wordt verbeterd 

✔️ Veto wordt afgeschaft in EU-buitenlandraad 

 

Internationale Zaken 

✔️ Budget voor Ontwikkelingssamenwerking gaat omhoog 

✔️ Budget voor Defensie gaat omhoog 

✔️ Nederland krijgt IMVO-wetgeving 

✔️ COA en IND krijgen meer geld 

❌ Discretionaire bevoegdheid op asiel komt niet terug 

❌ Door ‘ongewenstverklaring’ worden meer uitgeprocedeerde asielzoekers illegaal gemaakt  

« Terug

Reacties op 'Onze reactie op het coalitieakkoord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2021

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari