Lokaal: Hoe breng je politiek aan de man in Friesland?

Yaroslava gastles09062021

De PerspectieF-afdeling Friesland staat nog in zijn kinderschoenen: slechts twee maanden geleden hebben wij onze afdeling opgericht. En wij, bestuursleden van PerspectieF Fryslân, wilden graag onze eerste activiteit organiseren. Hierover gingen wij met elkaar brainstormen, maar het bleek nog best lastig om iets geschikts te bedenken, vanwege de coronamaatregelen. Wij konden natuurlijk voor een online evenement kiezen, maar dat was in onze ogen niet handig, aangezien wij nog bezig waren met leden werven. Wat was nog wél fysiek mogelijk? Gratis tip: ga langs op scholen om over politiek en PerspectieF te vertellen en zo jongeren te bereiken!

Redacteur: Yaroslava Tymts

Op vrijdag 28 mei vond onze eerste activiteit plaats: een gastles op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden. Uit het bestuur gaven ik, Yaroslava Tymts (voorzitter) en Tjidsger Spinder (secretaris) samen met de fractievoorzitter van de ChristenUnie in gemeente Leeuwarden, Carlijn Niesink, de les aan de scholieren. Op het christelijk gymnasium werden wij hartelijk ontvangen met veel enthousiasme. Wij kregen een tijdvak van twee lessen van 45 minuten tijdens het blokuur ‘Media en Maatschappij’ voor klas 4 leerlingen.

Het was een hybride les: 8 leerlingen waren fysiek in de les aanwezig en de rest volgde het praatje online. Het thema van de les was ‘Lokale Politiek’, een actueel onderwerp gezien de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de eerste les stelden wij ons voor en polsten we het enthousiasme in de klas voor politiek en de CU in het bijzonder.

Wij gaven de les met zijn drieën en ieder vertelde zijn eigen stukje. Bijvoorbeeld over wat een jongerenraad is, over de gemeenteraad, hoe het is om gemeenteraadslid te zijn en uiteraard informatie over PerspectieF. Voor de tweede les hadden wij een opdracht bedacht, zodat de leerlingen ook zelf aan de slag konden. De opdracht hield in dat leerlingen voor een probleem dat binnen gemeentes speelt een oplossing moesten bedenken, die ze aan het einde van de les aan elkaar zouden presenteren. Uiteindelijk bleek de gehele opdracht niet meer nodig te zijn. Aan het eind van de eerste les werden door leerlingen zoveel vragen gesteld dat er uit zichzelf al een mooi gesprek op gang kwam over verschillende onderwerpen die zich in de gemeente en daarbuiten afspeelden. Een van de onderwerpen was het coronavirus. Een greep uit een aantal vragen die vanuit de klas werden gesteld: Hoe heeft de Nederlandse regering gehandeld? Hoe hebben gemeenten het lokaal aangepakt? Hebben alle maatregelen een positief effect gehad? Hoe zit het met het coronavaccin? De tijd vloog snel voorbij!

Al met al was het een zeer geslaagde gastles! De leerlingen leerden in de les veel nieuws en raakten al snel betrokken. Een aantal denkt zelfs na om later iets in de politiek te gaan doen en misschien ook lid te worden van PerspectieF. Na dit succes gaan wij zulke gastlessen ook op andere scholen geven en wij raden dit zeker andere afdelingen ook aan!

Graag bedanken wij de school Christelijk Gymnasium Beyers Naudé voor de gastvrijheid, de leraar Auke Zeldenrust die tijdens de les aanwezig was voor assistentie en input en Carlijn Niesink voor het geven van de les samen met ons!

« Terug