Blog: Schijnveiligheid?

Landmacht, militairen.jpgmaandag 20 maart 2017 09:29

Op vrijdag 10 maart liep ik, samen met Stieneke van de Graaf, een dag mee bij Defensie. Ik mocht op bezoek bij de 105 Geniecompagnie Waterbouw, 102 constructiecompagnie en de 103 constructiecompagnie. Hier heb ik met militairen gesproken over hun visie op het beleid van defensie en het werk wat zij uitvoeren. Uit deze gespreken kwamen verschillende meningen naar voren. In ieder geval is duidelijk dat er de komende jaren structureel geld bij Defensie moet komen. De organisatie loopt op haar laatste benen. In de gesprekken kwamen verontrustende voorbeelden. n voorbeeld hiervan is dat men het Nederlandse leger niet in meer in staat acht om adequaat te reageren op dreigingen. De organisatie is tot op het bot uitgekleed. Ook werd duidelijk dat er meer geld moet komen voor onderhoud van de materialen. Veel materiaal is verouderd en vereist daarom extra onderhoud. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor de aanschaf van nieuwe voertuigen en andere materialen en is er meer oefenruimte nodig. Zo staat het oefendorp heel het jaar door volgeboekt door allerlei legereenheden. Wil men meer oefenen, dan is men overgeleverd aan buitenlandse oefenterreinen. Er is dus een stevig plan van aanpak inclusief het benodigde budget nodig: een concreet punt voor de formatieonderhandelingen! 

Naast de gesprekken hebben wij natuurlijk ook het werk van de militairen in praktijk kunnen zien. Deze mannen en vrouwen werken keihard en onder zware omstandigheden in verschillende landen en op verschillende continenten. Respect en waardering voor hen die zich inzetten voor onze veiligheid is hier dan ook zeker voor op de plaats! 

Veiligheid, hét begrip van de afgelopen jaren. Met terroristische aanslagen, samenleving ontwrichtende activiteiten en polariserende meningen is het een ongrijpbaar begrip geworden. Door deze oorzaken is het een actueel onderwerp waar iedereen mee te maken heeft. Want met aanslagen in Parijs, Berlijn en Marseille krabben mensen achter hun oren: is veiligheid wel zo vanzelfsprekend? Politiemensen, militairen en andere veiligheidsorganisaties kampen met een overvloed aan werk met een te beperkte mankracht en middelen. Aan de ene kant wordt van hen verwacht dat ze de veiligheid waarborgen, terwijl ze in het verleden enorm zijn gekort op hun personele bezetting en begrotingen.

Het is duidelijk; veiligheid is een ‘hot topic’ waar elke politieke partij dit als een van hun speerpunten heeft gemaakt. De ChristenUnie pleit in haar programma voor meer wijkagenten, betere uitrusting en training voor uitvoerende veiligheidsbeambten. Daarnaast wil de ChristenUnie oorzaken van escalerende omstandigheden proactief aanpakken. Dit vraagt om een integrale aanpak van wijkagenten, reclasseringsambtenaren en jongerenwerkers in omgevingen waar escalerende omstandigheden op de loer liggen. Hierdoor ontstaat er persoonlijk contact tussen de burger en de overheid en worden situaties proactief en preventief ter hand genomen.

De ChristenUnie biedt hiermee dan ook een concrete aanpak die gericht is op de lange termijn. Andere partijen willen dat er meer geld naar veiligheidsdiensten gaat, maar dit heeft geen zin zonder ook aandacht te besteden aan de zogenaamde ‘root causes’ van escalerende omstandigheden. Alleen een doordachte aanpak geeft resultaten op de lange termijn. Hiermee onderscheidt de ChristenUnie zich van andere partijen. Andere partijen leggen de focus alleen op het investeren en het harder aanpakken van onveilige situaties. Ook het vergroten van de mankracht van de veiligheidsdiensten is voor hen een belangrijk speerpunt. Maar hierbij kun je de vraag stellen of dit ook op lange termijn effect heeft. Immers, alleen maar geld pompen zonder een concreet plan en zonder gewenst resultaat heeft weinig zin. Visie, missie en concrete doelen zijn nodig waarbij een plan van aanpak en een plan van uitvoering niet mag ontbreken.

Kortom: veiligheid kan bereikt worden door een adequate en doelgerichte aanpak. De ChristenUnie heeft een helder voorstel voor een effectieve aanpak met als doel een veilige samenleving waar iedereen in gelijkheid kan deelnemen. We kijken met spanning uit wat de formatiegesprekken gaan opleveren! 

Matthijs Vet
Projectgroep 'Jonge veteranen & Defensie'

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari