Achtergrondartikel ‘weigeren bestuursbeurs Navigators Den Haag’

[2016-2017] Bestuursfotowoensdag 19 april 2017 16:41

Demissionair minister van Onderwijs Jet Bussemaker gaf vrijdag 7 april aan dat ze de Haagse Hogeschool steunt in het besluit om de bestuursbeurs te weigeren aan de christelijke studentenvereniging Navigators Den Haag. Dit als gevolg van de evangeliserende doelstelling en het exclusieve karakter van de vereniging. Volgens PerspectieF houdt deze redenering geen stand.

Sterker nog, de studentenvereniging wordt volgens ons achtergesteld op basis van hun levensbeschouwelijke grondslag. Hoe past dit in een land, waar onderscheid op grond van godsdienst door de wet verboden is?

De Algemene Wet Gelijke Behandeling stelt, in lijn met artikel 1 van de Grondwet, dat er geen onderscheid gemaakt mag worden op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Slechts een handjevol instellingen valt niet onder deze wet, zoals kerken of andere geestelijke gemeenschappen, instellingen van bijzonder onderwijs en politieke organisaties. De Haagse Hogeschool valt dus niet onder de uitzonderingen. Toch is er sprake van indirect onderscheid wat door de Haagse Hogeschool wordt gemaakt. Met indirect onderscheid wordt “een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die personen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat in vergelijking met andere personen bijzonder treft” bedoeld. De Haagse Hogeschool hanteert een ogenschijnlijk neutrale regel, waar alleen Navigators Den Haag de dupe van wordt.

Welke redenen geeft de Haagse Hogeschool zelf voor het weigeren van de bestuursbeurs? Ten eerste zou de evangeliserende doelstelling van de vereniging in strijd zijn met de grondslag van de hogeschool. Een van die grondslagen is het emancipatiegericht werken, en het wederzijds respect tussen mensen bevorderen. Volgens de Haagse Hogeschool is de evangeliserende doelstelling uit de statuten van Navigators Den Haag hiermee in strijd. Maar dit is een verkeerde uitleg. Evangeliseren gaat niet over het opleggen van een overtuiging, maar om het bieden van de mogelijkheid er meer over te weten te komen, en met andere studenten in gesprek te gaan over hun gedachten over het geloof. Respect voor en de vrijheid van andere groepen worden door een evangeliserende houding niet in het geding gebracht. Sterker nog, evangelisatie gaat uit van een pluriformiteit aan opvattingen, en in plaats van het bevorderen van pluriformiteit, is de Haagse Hogeschool juist zélf selectief in wie ze welke vrijheden gunt.

Daarnaast weigert de hogeschool de bestuursbeurs toe te kennen aan de Navigators in Den Haag, omdat ze niet toegankelijk zou zijn voor alle studenten. Leden van De Navigators in de Hofstad dienen de christelijke beginwaarden van de studentenvereniging te ondertekenen. Dit is volgens de Haagse Hogeschool niet ‘inclusief’ genoeg. Maar is dit ondertekenen zo verschillend van het ondertekenen van de beginselen bij andere verenigingen? Het samenbrengen van studenten met gemeenschappelijke levensbeschouwingen of interesses is juist het doel van een studentenvereniging. Waarom wordt Navigators Den Haag hier dan op afgerekend?

Nog moeilijker te bevatten wordt de steun van minister Bussemaker als je bedenkt dat hindoestaanse en islamitische verenigingen wél een bestuursbeurs krijgen. Het enige onderscheid tussen Navigators Den Haag en deze is de formulering in de statuten. De handelswijze is op zo’n mate vorm gegeven, dat alleen Navigators Den Haag eronder lijdt.

De Haagse Hogeschool is ook uniek in haar handelswijze: alleen in Den Haag wordt Navigators de bestuursbeurs geweigerd, in de rest van Nederland ondervinden Navigators en de andere studentenverenigingen, met dezelfde grondbeginselen, geen problemen. De andere universiteiten en hogescholen prefereren eveneens een neutraal standpunt ten opzichte van religie, en nemen dit ook daadwerkelijk in. De Haagse Hogeschool daarentegen is de christelijke studentenverenigingen actief aan het demotiveren.

De goedkeuring van de minister kan in de toekomst tot precedent gaan dienen, waardoor onderwijsinstellingen gesteund worden bij het naar believen inhouden van bestuursbeurzen. Verenigingen die juist ook vanuit hun grondslag studenten leren om maatschappelijk actief en behulpzaam te zijn, maar die ook ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling van studenten, staan dan machteloos tegenover de onderwijsinstellingen. Willen we een maatschappij waar instellingen met ‘neutrale’ regels actief verenigingen op een religieuze grondslag kan beperken en tegenwerken? Hoeveel controle moet een hogeschool of universiteit hebben op het leven en denken van studenten?

Binnen PerspectieF is de projectgroep Vrijheden al bezig met dit thema. De uitspraak van minister Bussemaker is een stap in de verkeerde richting en PerspectieF zal zich dan ook blijven inzetten om de achterstelling van Navigators Den Haag aan de kaak te stellen. Dat doen we met het citaat van Abraham Kuyper in ons achterhoofd: “That freedom which we want for ourselves, we must not withhold from others.”

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Achtergrondartikel ‘weigeren bestuursbeurs Navigators Den Haag’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari