PerspectieF zoekt bestuur 2017-2018

[2016-2017] Bestuursfotovrijdag 24 maart 2017 19:00

Voor het seizoen 2017-2018 is PerspectieF op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de functie politiek, lokaal, organisatie en penningmeester. Vind jij politiek, ontmoeten en samenwerken leuk? Solliciteer!

PerspectieF is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. PerspectieF wil jongeren verbinden aan christelijke politiek en een stempel drukken op politieke beslissingen. PerspectieF doet dat al jaren op nieuwe, innovatieve en prikkelende manieren. Het bestuur loopt voorop om met deze missie een
nieuw jaar aan de slag te gaan. We zoeken nieuwe bestuursleden die zin hebben mee te werken aan deze uitdaging! Interesse? Informeer of solliciteer!

Het bestuur van PerspectieF bestaat uit zes bestuursleden: de voorzitter, penningmeester, secretaris en de bestuursleden politiek, organisatie en lokaal. De laatste drie bestuursleden geven elk leiding aan één van de drie kernactiviteiten van PerspectieF: de aansturing van politieke projecten en de denktank (bestuurslid politiek), de organisatie van activiteiten en de promotie (bestuurslid organisatie) en het aansturen van de jongerenambassadeurs en het lokale beleid (bestuurslid lokaal).

Voor het seizoen 2017-2018 is PerspectieF op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de functie politiek, lokaal, organisatie en penningmeester. Voor deze functies geldt een termijn van één jaar. Na de bestuursperiode kan je besluiten nog een jaar door te gaan. Er is een beperkte financiële beloning naar rato van de verwachte tijdsbesteding. Vind jij politiek, ontmoeten en samenwerken leuk? Solliciteer!

Hieronder vind je een opsomming van de voordelen die een bestuursfunctie met zich mee brengt en voor elk van de functies een kort profiel. Wij bieden vier zeer uitdagende functies, waarin je:
▪ op een concrete manier kan bijdragen aan een betere samenleving;
▪ ervaring opdoet met de christelijke politiek en dicht bij het politieke vuur zit;
▪ richting en sturing geeft aan een jonge en dynamische vrijwilligersorganisatie;
▪ een enorm netwerk op bouwt van professionals zowel binnen als buiten de ChristenUnie;
▪ opgedane kennis en ervaring kan toepassen en ontwikkelen;
▪ heel veel onvergetelijke en inspirerende momenten zult beleven;
▪ mogelijkheid hebt tot deelname aan trainingen en ontwikkeling van persoonlijke capaciteiten.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari