PerspectieF in het Europees Parlement

dinsdag 08 juli 2003 00:00

Wij leden van de werkgroep internationale contacten -dat deel uit maakt van de commissie internationaal van PerspectieF- hadden het voorrecht om gedurende een aantal dagen te beleven hoe het in het Europees Parlement in Brussel aan toe gaat. Met Walter Monster (voorlichter van de eurofractie) als onze gastheer hebben wij, Jacob Bosma, Walter Brands en Beverly Joseph, echt een onvergetelijke tijd gehad.


Dagverslag Maandag 16 Juni 2003
door: Beverly Joseph
Eindelijk brak de dag aan dat we met de eurofractie naar het Europees Parlement in Brussel zouden gaan. We verzamelden in Rotterdam, op het kantoor van de eurofractie. Rond 11.30 vertrokken we met de auto richting Brussel of Europa zoals men meestal zegt. Gedurende de reis was een sfeer van “exitement” te proeven. Aangekomen in Brussel lieten we onze bagage achter in de flat van de eurofractie. Deze specifieke flat wordt voornamelijk gebruikt door stagiaires van de eurofractie. Later bleek deze op loopafstand van het Europees Parlement was.

‘s Middags hebben we kennis gemaakt met Europarlementariër Hans Blokland. Hij is lid van de commissie milieu & commissie monetaire zaken. Hij vertelde onder andere dat 80% van de milieuwetgeving van Europa komt. Alle goedgekeurde richtlijnen moeten binnen 1 a 2 jaar geïmplementeerd worden in de nationale wetgevingen. Op milieu gebied is er in Europa meer te bereiken dan op nationaal gebied. Onder andere omdat organisaties, stichtingen zoals Natuurmonumenten, en NGO’s de europarlemen-tariërs beter weten te vinden.

Op de vraag of je überhaupt wel wat kan bereiken als de kleinste fractie binnen het Europees Parlement, antwoordde Hans Blokland dat het in Brussel helemaal niet uitmaakt hoe klein je fractie is en van welke politieke partij je komt. Het gaat er voornamelijk om hoe je de dingen formuleert en beargumenteert. In de nationale politiek wordt dit ook genoemd maar hier in Brussel maakt de omvang van je fractie echt veel en veel minder uit.

D.m.v. contact met andere europarlementariërs blijkt dat de relatie tussen geloof & politiek zoals wij het beleven kent men alleen in Nederland. In Europa ziet men deze 2 elementen als strikt gescheiden. “We zijn zeer bevoorrecht in Nederland” aldus Blokland.

‘s Avonds hebben we een Europees politiek café meegemaakt waarin Jozias van Aartsen van de VVD centraal stond. Het blijkt dat de Nederlanders in Brussel vaak politieke cafés organiseren om de banden wat meer aan te halen en natuurlijk ook voor de Hollandse gezelligheid!! Deze keer dus een typische VVD café. Jozias noemde zijn kritieken over Paars maar vreemd genoeg niet het aandeel van de VVD daarin! Hij deelde ook zijn mening over het huidige regeerakkoord. Jozias beantwoordde daarna nog een handjevol vragen en werd het programma afgesloten.


Dagverslag Dinsdag 2 Juli 2003
door: Jacob Bosma
Vandaag ontving de commissie “Buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeen-schappelijke veiligheid en defensiebeleid” van het EP op uitnodiging een delegatie van het Iraans parlement. Zoals je uit de media hebt kunnen vernemen zit Iran momenteel in een lastige positie. Door de VS als behorende tot de as van het kwaad betitelt en grote ontevredenheid onder voornamelijk studenten over de teleurstellende hervormingen onder president Khatemi.

De afgevaardigde parlementsleden uit Iran, vroegen uitgebreid begrip voor de moeilijke situatie waarin het land zich bevindt. Benadrukt werd door de afvaardiging dat het land er toch naar streeft om doormiddel van een vreedzame dialoog de binnenlandse bevolkingsgroepen en religieuze stromingen gezamenlijk tot elkaar te brengen om samen aan een democratie te werken die dan breed in de samenleving ondersteund wordt.

De commissieleden waaronder Bas Belder van de gezamenlijke CU/SGP-fractie, hoorden de afvaardiging uit over diverse problematiek om de waarheid boven tafel te krijgen. Het ging om onderwerpen als de positie van de vrouw; start van een kernenergie programma voor ‘vreedzame’ doeleinden; hun Israël standpunt en vermeende steun aan radicale Palestijnse groeperingen; de oorzaak en de daarop volgende aanpak van studentenprotesten en de verdubbeling van het aantal uitgevoerde doodvonnissen dit jaar ten opzichte van het vorige jaar. Bij sommige van deze soms scherpe kritieken viel de woordvoerder van de Iraniërs door de mand vanwege dubieuze antwoorden, of simpelweg het niet beantwoorden van de vraag.

Je kon hiermee goed merken dat de EU eenvoudigweg druk kan uitoefenden op de binnenlandse politiek van een niet EU-land. Of deze druk ook resulteert in een veranderende aanpak van de problematiek in Iran zal nog moeten blijken.

Na de middag hadden we een gesprek met de Nederlandstalige voorlichtster van het Europese parlement Wytske Inggamer. Zij vertelde ons allerlei wetenswaardigheden over de werking van het parlement waarvoor zij in haar dagelijks werk groepen met belangstellenden rondleid.

Tegen het eind van de middag liepen we nog even binnen bij de openbare hoorzitting: Mensenrechten en Godsdienstvrijheid. Hier kwamen een aantal sprekers aan het woord, die de parlementsleden informeerden over het thema’s religie en de vrijheid daarvan. Door de verschillende interpretaties daarvan mede gebaseerd op historie, joods-christelijke dan wel atheïstische of islamitische cultuur werd het onderwerp aan vele zijden belicht en kwam er niet één algemeen standpunt naar boven.

Vandaag werd tevens het financieel rapport van Hans Blokland goedgekeurd in de commissie vergadering van economische en monetaire zaken.

s’Avonds mochten we eten bij een afdeling van de Belgische Evangelische Zending waar we tot ons genoegen welkom ontvangen werden en in gezellige huiselijke sfeer lekker mochten eten.


Dagverslag Woensdag 18 juni 2003
door: Walter M. Brands
Deze dag stond vooral in het teken van het plenaire debat dat ‘s middags begon. daarvoor was er echter ook nog een vergadering van de EDD (Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit) waar we bij aanwezig mochten zijn. Het viel ons op dat de andere partijen die ook in de EDD fractie zetelen, in tegenstelling tot de SGP/Christenunie, van heel andere signatuur zijn. De reden hiervoor is, volgens (onder andere) Walter Monster, dat de SGP/Christenunie meer kan bereiken wanneer ze onderdeel uitmaakt van een fractie. Wanneer de leden als niet ingeschrevenen zouden zetelen in het parlement krijgen ze erg weinig spreektijd tijdens plenaire debatten en kunnen ze ook geen leden leveren voor commissies. Het voordeel van de EDD fractie is ten eerste dat de leden wel een gemeenschappelijk standpunt hebben met betrekking tot Europa. Dit standpunt is samen te vatten als: “Europa moet er zijn voor de lidstaten en haar inwoners, en niet andersom”. Het tweede voordeel van de EDD fractie is voor de SGP/Christenunie het feit dat de andere leden niet erg geïnteresseerd blijken te zijn voor het lidmaatschap van commissies. Hierdoor levert de SGP/Christenunie in verhouding veel commissieleden wat er voor zorgt dat ze een belangrijke invloed hebben op veel beleidsterreinen. ChristenUnie/SGP zit bij de EDD vanwege de vrijheid die dat geeft in hun handelen.

Tijdens de lunch hebben we kennis gemaakt met Rijk van Dam. Hij is Europarlementariër voor de Christenunie en daarnaast is hij lid van verschillende commissies. Ten eerste de commissie “Regionaal beleid, vervoer en toerisme”. Dit is een grote commissie met 58 leden. Rijk is daarnaast ook lid van de veel kleinere “begrotingscontrolecommissie” met totaal maar 21 leden. Tot slot is hij plaatsvervangend lid van de “begrotingscommissie”. Hieruit blijkt maar weer dat de SGP/Christenunie op veel verschillende vakgebieden invloed kan uitoefenen door in allerlei commissies te zetelen.

Vanaf een uur of drie werd begonnen met het plenaire debat waaraan alle parlementsleden mochten meedoen. De belangrijkste onderwerpen waren de Europese Conventie en de actuele situatie in Iran. Uit dit land was ook een delegatie aanwezig die haar standpunten uiteenzette Toch klinkt dit spectaculairder dan het in werkelijkheid was. Eigenlijk was het in veel gevallen niet meer dan het bevestigen van een standpunt dat eigenlijk al bekend was. De spreektijd was van tevoren al verdeeld en het meeste overleg had al plaatsgevonden via de commissievergaderingen of gewoon via onderling overleg. Het debat over de situatie in Iran was toch nog wel een beetje spannend omdat er veel scherpe vragen werden gesteld aan de Iraanse afgevaardigden die hier echter op een zeer diplomatieke manier mee omgingen. Bas Belder heeft in een korte rede ook zijn zorgen geuit over de situatie in Iran en de invloed van dat land op de situatie in Israël. Hierbij wees hij op de volgende uitspraak van de Iraanse ex-president Rafsanjani: “Één Palestijn die de hemel binnengaat, kan 300 Israëli’s naar de hel jagen”

Andere onderwerpen die vandaag werden besproken in het debat waren:
- Tegengaan van illegale handel in lichte wapens
- Toekomst van de textielovereenkomst in het kader van de WHO-onderhandelingen
- Statuut en financiering van Europese politieke partijen
- Energiesamenwerking met de ontwikkelingslanden
- Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
- Bescherming en instandhouding van het mariene milieu
- Gewijzigde begroting 1/2003

Dagverslag Donderdag 19 Juni 2003
door: Beverly Joseph
Het was een kort EP-dagje. De plenaire zitting van gisteren werd vervolgd. Onderwerpen die vandaag werden besproken in het debat en waarover gestemd werd,waren o.a.:
- Toevoegingsmiddelen voor diervoeding
- Visbestanden in de Middellandse Zee
- Toewijzing van “slots”op communautaire luchthavens
- Structuurfondsen
- Visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de olympische spelen en/of de paralympische spelen van 2004 in Athene
- Energie samenwerking met de ontwikkelingslanden
- Transatlantisch partnerschap
- Illegale handel in lichte wapens
Enz.

In het debat over toevoegingsmiddelen voor diervoeding had de EDD o.a. ingebracht dat de landbouw verdedigt dient te worden. De dieren moeten gevoed worden met producten van de boerderij. Het welzijn van dieren wordt verbeterd door bijvoorbeeld de dieren langer op de weide te laten lopen en gevarieerdere diervoeding. We moeten de dieren voeden met natuurlijke voedingsproducten………
Nadat we de zitting gedeeltelijk hadden bijgewoond, hadden we met Walter Monster een afrondend gesprek gehad over afgelopen week en alle indrukken die we hebben opgedaan.

Later in de middag gingen Jacob, Walter en ik naar verschillende commissie-vergaderingen. ‘s middags eindigde de snuffelstage voor ons!


Hierbij willen wij de eurofractie ontzettend bedanken voor de fantastische kans die zij ons geboden hebben om “achter de schermen” te mogen kijken. In het bijzonder willen wij Walter Monster bedanken voor alle goede zorgen en het fantastische programma wat hij voor ons in elkaar heeft gezet!!

« Terug

Reacties op 'PerspectieF in het Europees Parlement'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2003

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari