Bezoek internationaal secretaris PerspectieF aan Christian Peoples Alliance in Engeland

maandag 13 oktober 2003 00:00

Na een ontmoeting tussen PerspectieF leden en leden van de Christian Peoples Alliance in Lakitelek (Hongarije) in november 2002 tijdens de eerste ECPM (www.ecpm.tk) conferentie was er een basis gelegd om contact te gaan onderhouden met deze nieuwe Engelse partij. Voor de tweede ECPM conferentie in september 2003 begon er een mailwisseling tussen Johannes de Jong en bestuursleden van de CPA. Hieruit volgde een uitnodiging om 11 oktober langs te komen op hun ledenvergadering met als thema 'Europa' en daar over dit thema te spreken.

De CPA heeft zo'n 500 leden maar weet met deze mensen ongelofelijk veel te bereiken. In 1999 is de partij opgericht en na 100 dagen campagne wisten ze bij de verkiezingen voor het Londense 'parlement' (London Great Assembly) maar liefst 100.000 stemmen (3,14%) te halen. In de verkiezingen daarna haalden ze in mei 2002 hun eerste gemeenteraadszetel en een gemiddelde score van ruim over de 5% van de stemmen. In Engeland is bij de meeste verkiezingen er sprake van een districtenstelsel. Dat betekent dat degene die in een district de meeste stemmen krijgt de zetel bezet. Londen is weer verdeeld in deelgemeenten die elk weer verdeeld zijn in tientallen kleinere districten met elk een paar duizend inwoners. In een van die districten wist de CPA haar eerste zetel te halen. Ook buiten Londen (Middlesborough, Ipswich) wist ze opmerkelijke resultaten te bereiken. In een geval wisten ze met maar drie leden (bij aanvang) wel 17% van de stemmen te scoren. Het is een partij die vooral kampt met het feit dat er in Engeland niet zoiets bestaat als christelijk geïnspireerde politiek en dat veel christenen nog aan het idee moeten wennen. Daarnaast is het ook telkens moeilijk om aan de financiën te komen om de campagnes te runnen en tegelijk iets te doen aan training van kaderleden. Een geluk hierbij is dat naast de CPA ook de denktank 'Movement for Christian Democracy' is die hierin bijspringt als het om kader en vorming gaat. De CPA is, net als de ChristenUnie, een principiële christelijk-sociale partij met mensen uit echt alle kerken. Van Anglicaans en rooms-katholiek tot pinkstergemeente. Ze hebben een zeskoppig landelijk bestuur (en een groeiend aantal lokale afdelingen) en daarnaast ook een politiek leider in Ram Gidoomal die ook de lijst zal aanvoeren voor de General Assembly verkiezingen in Londen. Omdat in deze verkiezingen er sprake is van evenredige vertegenwoordiging met een kiesdrempel van 5% is de kans zeer groot dat Ram Gidoomal ook inderdaad in deze General Assembly zal komen. Ook zullen ze onder dezelfde omstandigheden met de EP verkiezingen meedoen in twee gebieden waarin elk een aantal zetels te halen valt, en daarom was het thema van de landelijke ledenvergadering op 11 oktober de EU.

De vergadering was in een kerk, feitelijk de kerk van de oudste (anglicaanse) parochie in Londen vlakbij het bekende centrum van de stad. Het was echt een mooie locatie die, voor alle duidelijkheid, niets afdeed aan een zekere professionele uitstraling van de CPA. De wand van de partij deed sterk denken aan die van de ChristenUnie en dat zette de professionele toon in een bijna informele setting. Ds. Flower opende de vergadering met gebed en vervolgens hield Ram Gidoomal een zeer inspirerende speech waarin hij zowel het engelse politieke landschap beschreef als de mogelijkheden van de CPA daarin waarin de politieke inzet van de CPA duidelijk verweven was. Vervolgens kwam natuurlijk het formele gedeelte van de verantwoording van het bestuur en de financiën. Tussen de diverse programmaonderdelen was er trouwens heerlijke engelse thee met o.a. echte engelse donuts. Na de pauze kwam het thema uitgebreid aan bod. Heel aardig was dat er daar ter plekke een debat voor de leden was over de houding van de CPA ten opzichte van de nieuwe EU 'grondwet'. Een belangrijk punt hierin was de wenselijkheid van deze grondwet waarin ongeveer twee houdingen aftekenden.

De ene was de acceptatie van deze constitutie als een 'matter of fact' en er een christelijke visie en invulling (verwijzing naar christelijk geloof) aan te geven en de andere was een principiële afwijzing van de acceptatie van de nieuwe constitutie. Met een stem verschil werd uiteindelijk een motie aangenomen waarin het CPA standpunt (met daarin een uitspraak over een verwijzing naar de christelijke traditie in de 'preambule'), aangevuld werd met de uitspraak dat er eigenlijk geen EU constitutie zou moeten komen.

Na dit debat mocht Johannes de Jong zijn speech houden. Johannes: ,,Op de tweede ECPM conferentie in Lakitelek is er een verklaring opgesteld over christelijk-sociale politiek met daarin een achttal concrete punten waarin we ons als christelijk-sociale partijen herkennen. Op basis hiervan heb ik een toespraak gemaakt maar omdat ik 25 minuten moest vullen heb ik er een behoorlijke tijd aan zitten schaven en er ook nog de christelijk-sociale overheidsvisie en een paar wat meer uitgewerkte punten over de EU in verwerkt. Het sloeg blijkbaar erg aan want ze wilden de speech graag hebben om op de site te plaatsen. Ze waren er vooral blij mee dat een stuk visie op dit terrein werd aangereikt". De website van de CPA is: www.cpalliance.net

Als 'break' in het thema was er tijd voor regionale verslagen waarin duidelijk werd dat de CPA al een rol begint te vervullen op lokaal niveau. Doordat ze veel stemmen binnenhalen verandert vaak al het politieke landschap van een bepaald district. Zo waren ze bijvoorbeeld in staat om in een deelgemeente de liberaal-democraten (die cannabis wilden gedogen) de helft van de zetels te laten verliezen. Hierna volgde een speech van een bezoeker van de Kristdemokraten in Zweden die vooral uitlegde hoe zijn partij tegen de EU aankeek waarin hij verwees naar het feit dat de 'founding fathers' van de EU (de Gaspari, Adenauer) christendemocraten waren. De EU zelf heeft een christelijke bron; iets om in overweging te nemen.

In de workshops over de EU werd het duidelijk dat veel mensen in Engeland slecht geïnformeerd zijn (nog minder dan in Nederland) over hoe de EU werkt en wat ze nu al beslist. Dit is bij andere partijen daar nl. niet anders dan bij de CPA en dit heeft twee oorzaken. Ten eerste schetsen de media een krom beeld van de EU en ten tweede is het in het nationaal parlement nooit een issue. Ministers worden zelden tot nooit op het matje geroepen vanwege hun EU activiteiten. Deze workshops werden afgesloten door een plenair rapport van elke workshopleider. Na een aantal oproepen en conclusies werd de vergadering afgesloten met gebed.

Johannes: ,,Een leuke extra aan deze vergadering is dat ik ook contact heb gelegd met de African Christian Democratic Party uit Zuid-Afrika. Dit wilde ik eigenlijk al een tijdje en omdat er iemand van die partij daar toevallig was hebben we die contacten nu kunnen uitbreiden naar meer dan een link naar de ECPM site (www.ecpm.tk). Ook ben ik in contact gekomen met die christelijke politieke denktank. Wat mooi was dat de mensen mijn bezoek heel erg waardeerden en echt blij waren met het engelstalige materiaal en een engelstalig document waarin uitgelegd wordt hoe je een lokale jongerenafdeling opzet. Vooral het idee van de workshop christelijke politiek vonden ze zo goed dat ze het in de komende week al in de partij introduceren. Deze donderdag wordt hun campagneleider geïnterviewd over hoe ze jongeren willen betrekken en dan neemt hij dit gewoon als antwoord mee. Een sterk punt van de CPA is trouwens dat ze en echt uit alle kerken komen en heel duidelijk ook multicultureel zijn. Dankzij Ram Gidoomal hebben ze ook een sterk programma met veel aandacht voor sociale en economische zaken. In hun programma weten ze het element van het bedrijfsleven beter op christelijk-sociale politiek te betrekken dan de ChristenUnie.

Ik hoop dan ook dat we nog wat mensen vinden om zowel ons materiaal in het Engels te vertalen als materiaal van de CPA in het Nederlands. Zowel hun programma als het boekje 'what would Jesus vote' zijn zeer de moeite van het vertalen waard. Ik heb trouwens vrijdag overnacht bij Joel Voordewind van ons partijbureau, waarvoor ik hem vanaf hier wil bedanken en in Engeland ben ik 'opgevangen' door Jeremy Tyrell die de europese campagne regelt. Hij en zijn vrouw hebben me ook nog Windsor Castle na afloop laten zien en we hebben nog gegeten in een heel aardig restaurantje daar. Ik ben erg blij dat ik er geweest ben en ik weet zeker dat er zo een basis is gelegd voor verdere samenwerking. dit weet ik zo zeker omdat de CPA mensen dit zelf ook aangegeven hebben. Het is echt de moeite waard om onze internationale contacten goed uit te bouwen".

« Terug

Reacties op 'Bezoek internationaal secretaris PerspectieF aan Christian Peoples Alliance in Engeland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2003

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari