PerspectieF Noord-Brabant opgericht

woensdag 10 september 2003 00:00

PerspectieF Noord-Brabant is sinds 1 september 2003 een feit. PerspectieF is een politieke jongerenorganisatie (PJO) verbonden aan de ChristenUnie. Tot voorzitter is Rogier Havelaar gekozen. De afdeling Brabant zal een heldere christelijke stem laten horen in de regionale jongerenpolitiek. Denk daarbij aan deelname aan debatten, het geven van workshops en presentaties en een eigen internetsite.

Voorzitter Havelaar is 19 jaar jong en studeert (Beleid-) en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Speerpunten van zijn beleid zijn: bevorderen van de integratie, bevorderen van een ontspannen samenleving en verantwoord met de leefomgeving omgaan.

Integratie kan in de eerste plaats bevorderd worden door de positie van allochtone jongeren te verbeteren. De problemen in bijvoorbeeld Tilburg zijn er niet voor niets. Het lik-op-stuk beleid is een middel dat de symptomen bestrijd, maar de oorzaak van de problemen links laat liggen. Integratie kan alleen bevorderd worden door emancipatie van de allochtone bevolking en door “blank en zwart” met elkaar in dialoog te brengen. Een betere integratie pakt wél de problemen aan. Wanneer mensen elkaar begrijpen en met elkaar communiceren, zullen de problemen aanzienlijk afnemen. Zeker onder de jeugd is dit geen droom, maar realiteit.

De samenleving waarin wij ons nu bevinden is overspannen. PerspectieF Brabant wil dat er meer ruimte komt voor het gezin. Het gezin moet weer de hoeksteen van de samenleving worden. Zeker in tijden waarin het economisch minder is moet men beseffen dat er meer in de wereld is dan werken alleen. Daarom moeten culturele- en sportactiviteiten bevorderd worden. Het sociale verband moet sterker worden in de Brabantse maatschappij.

Tot slot de leefomgeving. De provincie dient te waken voor verdere milieu- en horizonvervuiling in steden en op het platteland. Er moet gewaakt worden voor het kleine kernen probleem waar diverse dorpen in de provincie mee te kampen hebben. In de steden moeten de groenvoorzieningen bewaakt worden. Tevens mag het openbaar vervoer in de grote steden niet meer kosten dan één euro. Tot slot moeten er schoonprojecten gehouden worden in het basis- en middelbaar onderwijs om leerlingen bewust te maken met de problemen rondom zwerfvuil en de verwerking daarvan. Deze projecten moeten een voorlichtende en een activerende rol hebben.

Om op de hoogte te blijven de van de activiteiten van PerspectieF Brabant kan men kijken op www.perspectief-nb.tk.

« Terug

Reacties op 'PerspectieF Noord-Brabant opgericht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2003

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari